Wanneer heb je een beëdigde vertaling nodig?

In het algemeen heb je een beëdigde vertaling nodig voor officiële documenten. Wil je bijvoorbeeld gaan werken in het buitenland, dan kan je nieuwe werkgever vragen om een beëdigde vertaling van je diploma. Maar ook bij de aanvraag voor een EU-subsidie of bij internationale rechtskwesties.

Bij twijfel kun je navraag doen bij de instantie waarvoor de vertaling bedoeld is. Aan een beëdigde vertaling zitten namelijk hogere kosten verbonden dan aan een gewone vertaling.

Een beëdigde vertaling: wat is dat?

Een beëdigde vertaling houdt in dat de vertaling is voorzien van een verklaring van de vertaler. Deze verklaring geeft aan dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het origineel. Beëdigde vertalingen moeten door de beëdigde vertaler worden ondertekend en worden afgestempeld met een stempel van het Nederlands wapen. De oorspronkelijke tekst, de vertaling en de verklaring van de vertaler worden onlosmakelijk gehecht. Een beëdigde vertaling wordt ook wel een officiële of gewaarmerkte vertaling genoemd.

Wanneer documenten door beëdigde vertalers vertaald worden, behouden ze dezelfde juridische waarde als de originele tekst. Hierdoor blijft de juridische inhoud van de tekst gewaarborgd.

Welke documenten moeten vertaald door een beëdigd vertaalbureau?

Documenten die vaak een beëdigde vertaling vereisen zijn juridische stukken als vonnissen, dagvaardingen en geweerschriften, maar ook overheidsdocumentatie en officiële stukken als trouwakten, testamenten, getuigschriften, diploma’s, adoptiepapieren en notariële akten.

Wie verzorgt mijn beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is gemaakt door een beëdigde vertaler voor een bepaalde taalcombinatie. Beëdigde vertalers leggen op basis van opleiding en ervaring een professionele eed af voor een rechtbank. Daarna is de vertaler bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen. Sinds 1 januari 2009 worden strikte eisen gesteld aan beëdigd vertalers op het gebied van opleiding, ervaring en nascholing. Ook moet de vertaler een verklaring van goed gedrag overleggen aan de rechtbank.

Beëdigd vertalers zijn bij een van de Nederlandse rechtbanken beëdigd en ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Alleen vertalers die in het Rbtv zijn ingeschreven, zijn bevoegd beëdigde vertalingen af te geven.

Wat is legalisatie / apostille van een vertaling?

Soms wordt er gevraagd om een vertaling te legaliseren. Hierbij moet er ook een verklaring voor de echtheid van de handtekening van de vertaler worden afgegeven. Tussen landen die het Apostilleverdrag hebben getekend gaat dit met een apostille die in Nederland kan worden afgegeven door de griffiers van de arrondissementsrechtbanken. De apostille is in de plaats gekomen van de omslachtige legalisatieprocedure. De apostille moet qua lay-out en informatie voldoen aan vaste regels en wordt in Nederland afgegeven door de griffiers van de arrondissementsrechtbanken.

Voor meer informatie over legalisatie en apostille verwijzen wij je naar www.minbuza.nl.

Stappenplan bij beëdigde vertalingen

Bij het vertalen van documenten door een beëdige vertaler vragen we altijd om een kopie van het originele document. De vertaling dient namelijk aan een kopie van het originele document gehecht te worden. Normaalgesproken volgen we onderstaand stappenplan:

 1. Offerte maken
  Op basis van het originele document of een kopie daarvan (een goed leesbare scan is in de meest gevallen voldoende) maken we een offerte.
 2. Leverdatum
  Nadat de offerte geaccordeerd is, sturen we een bevestiging naar de klant met leverdatum exclusief postverzending.
 3. Vertalen van het document
  Een van onze beëdigde vertalers vertaalt het document en voorziet de vertaling van stempels.
 4. Ontvangst beëdigde vertaling
  Het origineel wordt met een statement van de beëdigde vertaler aan de vertaling gehecht. Meestal ontvangt de klant direct de scan van de vertaling en vervolgens het origineel per post. Mocht dit wenselijk zijn, dan kan de beëdigde vertaling ook alleen per post verstuurd worden.
 5. Factuur
  De factuur volgt later per e-mail.

 

Buro Juridische Vertalers helpt je graag bij het beëdigd vertalen van en naar alle talen. Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.


Top