Vijf tips bij het uitbesteden van juridisch vertaalwerk

Juridisch vertaalwerk is complexer dan ‘standaard’ vertaalwerk. Het vertalen van een handleiding van een stofzuiger is rechtlijniger dan het vertalen van een overeenkomst. Juridische documenten zijn wettelijk bindend en staan vol met vakjargon. Geen wonder dat dit soort vertaalwerk het beste uitgevoerd kan worden door ervaren en kundige juridische vertalers. Zo weet je zeker dat alle betrokkenen de inhoud van het document begrijpen zonder dat er ruimte is voor verwarring of misinterpretatie.

Welke aanpak je ook kiest, in-house laten vertalen door je standaard vertaler of een vertaalbureau inschakelen, deze vijf tips helpen je op weg:

1. Vergaar informatie over het document

Hoewel sommige documenten, zoals de genoemde handleiding voor stofzuigers, vaak duidelijk en overzichtelijk zijn, kunnen veel juridische vertalingen gecompliceerd en niet eenduidig zijn. Denk aan de kleine lettertjes van een verzekeringspolis. Daarom is het belangrijk om het soort document vast te stellen, het doel van de vertaling, op welke manier het document zal worden gebruikt en of het een wettelijk bindend contract is. Op basis van deze informatie kun je op zoek gaan naar de beste vertaler.

2. Problemen met bronbestanden oplossen

Het bronbestand kan bestaan uit een papieren versie of een gescande PDF. Dergelijke bestanden maken het lastig om vertaaltechnologiën zoals vertaalgeheugens te gebruiken. En juist een vertaalgeheugen kan een uitstekend middel zijn om teksten consistent te vertalen. Uit de praktijk blijkt dat het slimmer is om het document over te typen of de papieren versie te scannen met behulp van OCR-technologie zodat de broninhoud elektronisch is en dus doorzoekbaar en geschikt voor gebruik met vertaaltools.

3. Ga op zoek naar expertise

De meest optimale persoon om je juridische teksten te vertalen is vaak niet de standaard vertaler. We willen het bijna een noodzaak noemen om een gespecialiseerd vertaalbureau of een gespecialiseerde vertaler te vinden met aantoonbare ervaring en een juridische achtergrond. Juridische vertalers weten precies hoe ze een kwalitatief goede vertaling moeten afleveren.

4. Kijk naar het juridische vakgebied

Er hangen een aantal specifiekere vakgebieden onder de paraplu van juridisch vertalen die een nog diepgaandere vertaalkennis vereisen. Denk aan het bankwezen, financieel, fusies en overnames, verzekeringswezen, belasting en onroerend goed. Zoek uit of de vertaler of het vertaalbureau dat je wilt inschakelen ook beschikt over deze specifieke kennis.

5. Houd de stijl in acht

Wordt er gewerkt volgens bepaalde style guides binnen de organisatie? Zorg dan dat deze ook gecommuniceerd worden met de vertaler of het vertaalbureau. Op deze manier kunnen teksten op een correcte, heldere en consistente wijze worden vertaald met inachtneming van de juiste tone of voice en stijl. Vertalers moeten bijvoorbeeld weten welke woorden in het Engels moeten blijven en dus niet vertaald hoeven te worden.


Top