Overheid

In algemene zin is de overheid het hoogst bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied. We kunnen de overheid onderverdelen in de Rijksoverheid, de centrale overheid zoals de regering en ministers, en in de lagere overheden zoals provincies en gemeenten.

Overheidsorganisaties en overheidsinstellingen voeren namens de overheid taken uit. Deze instellingen hebben het recht om burgers verplichtingen op te leggen en rechten toe te kennen. Denk hierbij aan bestuurlijke lichamen zoals ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast zijn er uitvoerende organisaties en diensten zoals inspecties, agentschappen en politiediensten. Ook de rechterlijke macht is onderdeel van de overheid.

Juridisch vertaalbureau

Als overheidsorganisatie wil je er zeker van zijn dat een vertaalbureau thuis is in de taal, de gebruiken en de gevoeligheden binnen overheden. De kwaliteit moet hoog zijn en de documenten moeten veilig zijn. Steeds meer overheden zoals ministeries, gemeenten en de Europese Commissie schakelen daarom Buro Juridische Vertalers in.

Juridische documenten waarmee de overheid te maken heeft

Buro Juridische Vertalingen heeft de kennis en kunde in huis om een groot scala aan juridische documenten te vertalen voor overheiden waaronder:

  • Beleidsstukken
  • Wetsteksten
  • Begrotingen
  • Kamervragen
  • Richtlijnen
  • Vergaderstukken
  • Onderzoeksrapporten
  • Ambtsberichten
  • Overheidsdocumenten vertalen in alle talen

Ons vertaalbureau is gespecialiseerd in het vertalen van uiteenlopende juridische teksten in alle talen, van beleidsdocumenten en toespraken tot richtlijnen en wetsteksten. Overheden hechten belang aan zorgvuldig geformuleerde teksten. Binnen de politiek dient namelijk elke onbedoelde interpretatie te worden uitgesloten. Daarom worden onze juridische vertalingen uitsluitend vertaalt door kundige en ervaren native speakers (moedertaalsprekers) met een juridische achtergrond.

Alle juridische vertalingen voor de overheid worden na afloop door correctoren gecontroleerd op grammatica, idioom, vakspecifieke terminologie en volledigheid.

Waarom schakelen overheden ons in?

Buro Juridische Vertalers vaste vertaalpartner voor overheden

Een greep uit de organisaties waar wij overheidsdocumenten voor vertalen: de Europese Commissie, het Europees Parlement, de ministeries van VWS, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, de provincies Zuid-Holland en Zeeland, en de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Sneek, Zwolle, e.a. Ook werken wij voor universiteiten en diverse (internationale) instellingen.

Overheidscommunicatie en vertalen

Overheidscommunicatie vraagt om correcte, betrouwbare informatieverstrekking, en een scherp oog voor detail en voor politieke gevoeligheden die spelen bij overheden. Aspecten die bij het vertalen in het gedrang kunnen komen. Met Buro Juridische Vertalers als vertaalpartner hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Zo zorgt u ervoor dat u met uw overheidsvertaling alle burgers en samenwerkingspartners kunt bereiken.

Top