Solliciteren bij de EU mag alleen in het Frans, Duits of Engels

Wil je solliciteren op een vacature bij een van de bestuursorganen van de Europese Unie? Dan moet je sollicitatiebrief geschreven zijn in het Duits, Engels of Frans.

EU-hof veroordeelt taalbeleid

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft geoordeeld dat het Europees bureau voor personeelsselectie (EPSO) discrimineert als het sollicitanten vraagt in het Engels, Frans of Duits te reageren. Sollicitanten die in een andere taal solliciteren, mogen op grond daarvan niet worden afgewezen.

Discriminatie

In het beleid van de Europese Unie staat dat sollicitanten alleen mogen solliciteren als zij de moderne talen beheersen. Er wordt dan ook voorgeschreven dat kandidaten hun sollicitatiebrief in het Duits, Engels of Frans moeten schrijven. Volgens het Europese Hof gaat hier om discriminatie. De EPSO, het orgaan dat dit beleid uitvoert, zou bepaalde potentiële kandidaten voortrekken. Namelijk degenen die beschikken over een goede kennis van op z’n minst een van de eerder genoemde talen. Neemt Brussel sollicitaties in een andere taal niet in behandeling, dan maakt zij zich schuldig aan discriminatie.

Eigen keuze

Het Hof wil dat iedere sollicitant zelf de keuze kan maken in welke van de 23 officiële EU-talen hij of zij solliciteert. En de EU mag kandidaten die reageren in een andere taal om die reden zeker niet afwijzen.

Engels is Europese werktaal

Deze zaak is aangekaart door Italië en Spanje, en de uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor toekomstige én voorbije selectieprocedures. Toch is niet iedereen het eens met de uitspraak van het EU-hof. Engels is namelijk de Europese werktaal en de belangrijkste voertaal van de EU, dus is het niet gek dat bestuursorganen om correspondentie in deze taal vragen.

Momenteel doen advocaten van de Europese Commissie onderzoek naar de uitspraak van het Hof.


Top