Proef om Franstalige student warm te maken voor Nederlands

Eind deze maand zal het Huis van het Nederlands Brussel een nieuwe campagne lanceren. Het gaat hier om een proefproject om Franstalige studenten warm te maken voor het leren van de Nederlandse taal.

Geen baan door gebrek aan kennis van het Nederlands

Willy Segers, Vlaams Volksvertegenwoordiger, legt uit: “Voor veel jongeren die afstuderen in het Franstalig onderwijs in Brussel is een gebrek aan een degelijke kennis van het Nederlands een serieuze handicap bij het zoeken naar een job. Het probleem zit hem in het feit dat in verschillende technische en beroepsscholen enkel Engels aangeboden wordt. Al lijkt Nederlands misschien niet meteen ‘sexy’ voor de jongeren, het is wel de sleuteltaal voor een job in onze hoofdstad en zeker in het Vlaams Gewest”.

Waar en waarom wordt er Nederlands gesproken in Brussel

Tijdens de proef staan als eerste technische scholen in Brussel op het programma. De campagne organiseert een rondleiding door de hoofdstad om jongeren aan te tonen waar er Nederlands wordt gesproken in Brussel en waarom ze deze taal nodig hebben. Aansluitend aan de rondleiding vindt er een presentatie plaats in het Huis van het Nederlands. Om aan te sluiten bij de leefwereld van de studenten komen tijdens de rondleiding werk, vrije tijd, sport en andere elementen aan bod.

Taalaanbod op Brusselse scholen

Het pilotproject loopt van eind augustus tot december 2016. Het doel is om in 2017 een structureel aanbod gereed te hebben zodat Brusselse Franstalige scholen de Nederlandse taal kunnen aanbieden. Het Huis van het Nederlands geeft aan dat er een grotere communicatie-actie op touw staat om deze verandering onder de aandacht te brengen.

Verschillende Nederlandstalige Brusselse instellingen dragen bij aan de proef. Voor de verschillende opleidingen, workshops, informatiemomenten en rondleidingen werken onder andere de volgende bedrijven mee: Jes Brussel, de Werkwinkel en de Leerwinkel, Muntpunt, Bruzz, De Beursschouwburg, VGC-Sportdienst en Vokans.

Foto: Flickr

Top