Prachtig initiatief: doventolk zorgt voor realtime vertalingen op het stadhuis

De stad Oostende in België heeft een bijzonder initiatief gelanceerd. Waar voorheen doven of slechthorenden nog een eigen vertrouwenspersoon mee moesten nemen naar de afdeling burgerzaken op het stadhuis, of zich verstaanbaar moesten maken door middel van pen en papier, kunnen zij nu gebruikmaken van een online afstandstolk.

Deze afstandstolken vertalen realtime via een beeldscherm op het stadhuis. Wethouder Hina Bhatti legt uit: “Op die manier kunnen doven zelfstandig naar het stadhuis komen en optimaal geholpen worden. Zo willen we het stadhuis en de dienstverlening toegankelijk maken voor alle burgers.”

Afspraak met doventolk erbij

Wil je als dove of slechthorende een afspraak aanvragen op het stadhuis van Oostende? Dan kan dat nu met een doventolk erbij. De doventolken werken op afstand in het kantoor in Brussel bij het Communicatie- en Assistentiebureau voor doven (CAB). Het stadhuis zoekt in samenwerking met het CAB naar een tijdstip en de aanvrager ontvangt hiervan een bevestiging.

Bij aankomst op het stadhuis ontvangt de dove of slechthorende een vertaling van de doventolk op een tablet. De doventolk zit in een speciaal ingerichte ruimte die voldoet aan de hoogste eisen voor beeld- en geluidskwaliteit. Zodra er wordt ingebeld vanuit het stadhuis, kunnen beide partijen elkaar zien. Op deze manier is het mogelijk om via de online doventolk te communiceren met de baliemedewerker.

Enthousiaste reacties

Het systeem is al getest door Niels Dewulf (30). Enthousiast reageert hij via de tolk: “In het verleden verliep het contact met de dienst niet altijd even vlot. Ik mocht alles opschrijven of met handen en voeten uitleggen. De mensen op de dienst deden altijd hard hun best om mij te helpen, maar het ging niet altijd even makkelijk. Met een tolk nu kan ik veel gemakkelijker vragen stellen. Ik ben blij dat de stad deze mogelijkheid aanbiedt.”

Gratis service

Een geweldig initatief dat zowel de gebruiker als de stad gratis kunnen gebruiken. “Mensen met een beperking hebben evenveel recht om zelfstandig te functioneren in onze maatschappij. Ik wil daarom een versnelling hoger schakelen om alle drempels weg te werken. Met de afstandstolken beschikken we als eerste stadsbestuur in Vlaanderen over een innovatief communicatiemiddel, dat dove mensen in staat stelt duidelijk en helder te communiceren met het stadspersoneel”, licht wethouder Hina Bhatti toe.

Een eenvoudige en efficiënte manier om doven of slechthorenden te laten communiceren met baliemedewerkers op het stadhuis. Via de website van de stad kan de gebruiker aangeven dat hij graag een doventolk bij zijn afspraak wil. Deze afspraken zijn elke ochtend te reserveren.

Uitbreiding naar andere steden

Na zes maanden zal het Oostendse project in samenwerking met CAB Afstandstolken worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van deze test zal de dienst eventueel ook beschikbaar worden gesteld voor andere steden en gemeenten.


Top