Online vertaalbibliotheek voor hulpverleners

Sinds 4 juli 2014 kunnen hulpverleners en andere organisaties gebruikmaken van een online vertaalbibliotheek. De Tolk- en Vertaalservice Gent wil met deze online service de toegankelijkheid van de dienstverlening verhogen zodat alle burgers goed geholpen kunnen worden. Ongeacht hun taal of afkomst. Door gebruik te maken van de online vertaalbibliotheek kunnen organisaties anderstaligen beter informeren.

Online vertaalbibliotheek

Op dit moment zijn er zo’n driehonderd documenten beschikbaar in de bibliotheek en Tolk- en Vertaalservice Gent wil dat dit aantal blijft groeien. De aanwezige documenten zijn beschikbaar in de volgende talen: Albanees, Arabisch, Bulgaars, Engels, Frans, Oekraïens, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans en Turks.

De bibliotheek bestaat uit twee groepen documenten. Ten eerste zijn er vertalingen die informatie geven over een bepaald onderwerp zoals het sorteren van afval of uitgebreide uitleg over een ziekte in de eigen taal. Daarnaast zijn er standaarddocumenten te vinden die kunnen worden gebruikt in verschillende situaties. Wil je je cliënt herinneren aan een afspraak of uitleg geven over een activiteit? Dan kun je deze formulieren in de gewenste taal downloaden. Zo kunnen instanties ook ouders uitnodigen voor een gesprek op school door gebruik te maken de formulieren uit de bibliotheek. De documenten zijn zo opgesteld dat deze aangepast en op maat kunnen worden gemaakt voor de situatie.

Juridische sector

In de juridische categorie binnen de vertaalbibliotheek zijn vertaalde formulieren te vinden om anderstaligen uit te nodigen voor een gesprek. Over hun (huwelijks)migratie bijvoorbeeld. Daarnaast biedt de website brochures in onder andere het Bulgaars, Arabisch, Russisch en Turks waarin wordt uitgelegd waar mensen terecht kunnen met vragen over hun verblijf en bij wie ze vertalingen kunnen laten maken van officiële documenten naar het Nederlands.

Suggesties zijn welkom

Tolk- en Vertaalservice Gent wil niet alleen zelf vertalingen en documenten in de online vertaalbibliotheek plaatsen, ze willen er een levend instrument van maken. Zo kunnen organisaties zelf ook suggesties doen voor het ontwikkelen van nieuwe documenten en vertalingen.


Top