Nederlanders spreken het beste Engels

Wist je dat Zweden een van de landen is waar ze het beste Engels spreken? Er is maar één klein landje dat nog betere Engelssprekers heeft en dat is… Nederland! En dat voor het tweede jaar op rij.

Beste Engelssprekenden landen

Het wereldwijd taalbeheersingsonderzoek, de EF English Proficiency Index (EF EPI), met meer dan een miljoen volwassenen deelnemers, heeft een ranglijst afgegeven met de best Engelssprekenden landen waar de moedertaal niet Engels is.

Tachtig landen

Om de beheersing van de Engelse taal te toetsen hebben alle deelnemers drie versies van de EF Standard English Test gemaakt. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is rond de 26 jaar. In de ranglijst zijn tachtig landen verwerkt. Alleen die landen waar vierhonderd respondenten de drie testen hebben volbracht, zijn meegenomen in de lijst.

Zes Europese landen

Van de tachtig landen die zijn meegerekend, hebben er acht het predikaat ‘zeer hoge taalvaardigheid’ gekregen, waarvan zes Europese landen: Nederland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Singapore, Finland, Luxemburg en Zuid-Afrika. Dit hoge niveau van de Engelse taal heeft onder andere te maken met de multiculturele samenlevingen in Europa, de economische integratie, toerisme en mobiliteit.

Engelse les en Engelse televisie

Landen met een zeer hoge taalvaardigheid hebben drie dingen met elkaar gemeen die zouden bijdragen aan de hoge score:

  1. er wordt Engels gegeven vanaf de basisschool
  2. er wordt aandacht besteed aan het communiceren in het Engels in de klas en er ligt minder focus op de grammatica
  3. er zijn Engelstalige programma’s te zien op de televisie

Nederland op de eerste plek

Net als vorig jaar is Nederland als eerste geëindigd in de ranglijst met een score van 71,45. Nummer twee is Zweden met 70,40 punten en ook de rest van de top vijf bestaat uit Scandinavische landen. In de acht landen waar gemiddeld het beste Engels wordt gesproken, zijn alleen Zuid-Afrika en Singapore niet-Europese landen.


Top