Juridische erkenning van gebarentaal?

Nederland telt zo’n 1,3 miljoen slechthorende en dove mensen. Het leren spreken van de Nederlandse taal voor mensen die vanaf hun geboorte doof zijn is zeer tijdrovend en vaak met een matig resultaat. En dan heb je ook nog het leren lezen en begrijpen van geschreven taal. Een lastige kwestie. Daarom is voor veel doven de Nederlandse Gebarentaal hun natuurlijke taal. Het Nederlands komt daarbij op de tweede plek.

Juridische erkenning

Hoewel gebarentaal een echte taal is met een eigen grammatica en een eigen ‘woordenschat’ is deze taal nog steeds niet juridisch erkend. Sinds jaar en dag zijn er verschillende initiatieven geweest om gebarentaal juridisch te erkennen. Tot nu toe helaas zonder enig succes. De Vlaamse Gebarentaal is al in 2006 erkend door het Vlaamse parlement, maar in Nederland strijdt de Nederlandse Dovengemeenschap nog steeds voor deze erkenning.

Standaardisering gebarentaal

Een aantal jaar geleden hebben scholen aangedrongen bij de overheid om gebarentaal te standaardiseren. Dat is gelukt. De overheid gaf aan dat wanneer de taal gestandaardiseerd zou zijn erkenning nabij was. Toch bleek erkenning om juridische redenen niet mogelijk te zijn.

Initiatiefwet

De PvdA komt binnenkort met een initiatiefwet om de Nederlandse Gebarentaal wel juridisch te laten erkennen. Om het moment dat de initiatiefwet geschreven is betekent dit niet dat gebarentaal erkend is. Daarbij is de steun van andere partijen nodig. Maar het begin is er.

Meer zichtbaarheid

Niet alleen wil de PvdA gebarentaal erkennen, ook willen ze ervoor zorgen dat gebarentaal zichtbaarder wordt in de samenleving. Er staan al ideeën op de planning om een jaarlijks gebarendebat te houden in de Tweede Kamer en om een tolk in te zetten bij persconferenties. Initiatieven die door de belangenorganisatie voor dove mensen met open armen worden ontvangen. “Als deze wet daadwerkelijk wordt aangenomen, dan kunnen we rechten afdwingen. Het recht op communicatie in onze eigen taal,” aldus Eva Westerhoff.


Top