Het vreemdelingenrecht verder uitgelegd

Dagelijks staan er artikelen in de krant over de termen vreemdelingen, asielzoekers of vluchtelingen. Deze woorden worden vaak door elkaar gebruikt, maar toch betekenen ze allemaal wat anders.

Wat is een vreemdeling?

Onder vreemdeling verstaan we een persoon die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt en mensen die niet ‘als Nederlander’ worden behandeld. Juridisch gezien zijn bijvoorbeeld Molukkers geen vreemdeling noch beschikken ze over de Nederlandse nationaliteit. Dit omdat een groot deel van de Molukkers stateloos is of de Indonesische nationaliteit heeft. Toch worden ze behandeld als Nederlander.

Asielzoekers en vluchtelingen

Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en een asielaanvraag indient bij de Nederlandse overheid. Een asielvergunning wordt alleen aan mensen toegekend die niet meer in hun thuisland kunnen blijven. Bijvoorbeeld omdat hun leven in gevaar is, of omdat iemand bang is voor vervolging in zijn land omdat hij van een bepaald ras is of bij een bepaalde sociale groep hoort, zoals homoseksuelen. Een vluchteling is iemand die zijn land van herkomst is ontvlucht uit vrees voor geweld of zijn leven.

Mensen met een verblijfsvergunning

Tevens zijn er mensen die geen problemen hebben in hun eigen land en die toch graag in Nederland willen wonen. Denk aan werknemers die worden gevraagd om te komen werken voor een Nederlands bedrijf. Of studenten die hier een aantal maanden of jaren willen studeren. Of iemand die met een Nederlander trouwt. Hoewel deze mensen geen bescherming (asiel) aanvragen, hebben ze wel een reguliere verblijfsvergunning nodig om in Nederland te mogen wonen. Deze mensen vallen ook onder de noemer ‘vreemdeling’.

Marie-Hélène is geboren in Frankrijk en beschikt over de Franse nationaliteit. Tijdens een vakantie in Nederland heeft zij vijfentwintig jaar geleden de Nederlandse Jacob leren kennen. Inmiddels zijn Marie-Hélène en Jacob al twintig jaar getrouwd en wonen al die jaren in Nederland. Marie-Hélène heeft altijd haar Franse nationaliteit behouden en voor de Nederlandse wet is zij dus een vreemdeling.

Wat is het vreemdelingenrecht?

Vreemdelingen krijgen te maken met het vreemdelingenrecht, een onderdeel van bestuursrecht. Binnen dit recht staat de relatie tussen overheid en burger centraal. Het vreemdelingenrecht betreft alle regels omtrent:

  • toelating van vreemdelingen
  • verblijf van vreemdelingen
  • verwijdering van vreemdelingen

Het vreemdelingenrecht bestaat uit twee onderdelen: het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht. Iemand die om veiligheidsredenen niet naar zijn of haar land van herkomst kan terugkeren valt binnen het asielrecht. Het regulier vreemdelingenrecht heeft geen betrekking op asiel zoals het verblijf van een student om in Nederland te studeren of iemand die herenigt wil worden met zijn of haar gezin in Nederland.

Wettelijke bronnen

Onderdelen van het vreemdelingenrecht kunnen teruggevonden worden in onder andere de volgende bronnen:

Regels en wetten

Zoals gezegd, maakt het vreemdelingenrecht deel uit van het bestuursrecht. Daarom is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing op beslissingen en procedures in het vreemdelingenrecht. Belangrijke regels en wetten over vreemdelingenrecht vind je hier:

Hulp bij juridische vertalingen

Omdat het vreemdelingenrecht te maken heeft met mensen die vaak een andere taal spreken, kan het handig zijn om de diensten van een vertaalbureau in te schakelen. Buro Juridische Vertalers beschikt over kundige en ervaren juridische vertalers met de juiste kennis om uw juridische documenten te vertalen van en naar alle talen. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Foto: Flickr

Top