Gemeenten moeten online diensten vertalen in minstens één andere Europese taal

Brussel wil dat de producten en diensten van gemeenten toegankelijk worden voor burgers en ondernemers uit andere EU-lidstaten. Daarom moeten gemeenten hun online procedures en diensten laten vertalen in minsten één andere Europese taal.

Gemeente moet diensten vertalen

Gemeenten krijgen van Brussel vier jaar de tijd om de vertaling door te voeren. Er zijn 24 officiële Europese talen en men kan kiezen uit bijvoorbeeld Frans, Duits of Spaans. Momenteel kan er al veel online geregeld worden zoals het aanvragen van een paspoort, het overschrijven van een auto, het aanvragen van pensioen of het aanvragen van studiefinanciering.

Niet alleen Nederlandse inwoners hebben te maken met dergelijke online diensten, ook inwoners die de Nederlandse taal niet spreken moeten de kans krijgen om zaken online te regelen. Daarom vindt Brussel het belangrijk dat er online vertalingen worden doorgevoerd.

Grote impact

Uiteraard heeft het laten vertalen van deze diensten en producten een grote impact. Dit geldt met name voor gemeenten die de online procedures nog niet toegankelijk hebben gemaakt voor niet-Nederlandstaligen. Zo moeten niet alleen websites worden vertaald, maar dient er aan de achterkant een webcaretraject te worden aangeboden. In opdracht van de ministeries van Binnenlandse zaken en Economische Zaken wordt er een impactanalyse gemaakt door ICTU. Hieruit zal blijken wat gemeenten precies moeten gaan aanbieden en welke impact dat heeft.

Daarnaast voert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een eigen impactanalyse uit in samenspraak met beide ministeries. Beide analyses zijn aan het eind van het jaar klaar.

Besparingen

Men verwacht dat door de eenvoudigere online procedures de kosten in het Europese bedrijfsleven met zo’n 11 miljard euro omlaag zullen gaan. Doordat Europese burgers straks digitaal geboortecertifcaten of pensioenen kunnen aanvragen, schat de Europese Commissie dat er ongeveer 13 miljoen per jaar wordt bespaard.

Zaken online regelen

Deze verplichte vertalingen moeten het in de hele Europese Unie eenvoudiger maken om zelf online zaken te regelen of contact op te nemen met de gemeente.


Top