Financieel recht: schakel de juiste juridische hulp in

We lenen geld om een auto te kopen of een huis. We sluiten allerhande verzekeringen af en bouwen pensioen op. Er wordt gespaard en belegd. Elk individu heeft belang bij een goed werkende financiële sector.

Zodra de financiële sector in een crisis terechtkomt, denk aan de wereldwijde financiële crisis van 2008, heeft dit nadelige gevolgen. De pensioenen worden naar beneden bijgeschroefd, het wordt steeds moeilijker om te kunnen voldoen aan de leningsvoorwaarden om een huis te kunnen kopen en er dreigen faillissementen.

Wet op financieel toezicht

Op financieel gebied zijn er veel wetten en regels. De wet die de financiële sector in Nederland reguleert is de wet op het financieel toezicht (Wft). Het financieel recht is een relatief jong rechtsgebied en is volop in ontwikkeling. Nieuwe wet- en regelgeving volgt elkaar in snel tempo op. Het feit dat deze wetten en regels continu veranderen komt onder andere door implementatie van Europees (toezicht)recht en door rechtstreeks werkende regels vanuit Europees (toezicht)recht in het Nederlands rechtsbestel.

Wat valt er onder financieel recht?

De onderwerpen die binnen het financieel recht vallen, zijn onder andere:

 • de juridische aspecten van het toezicht op financiële sector
 • de werking van de financiële markten
 • financieringstransacties
 • marktmisbruik
 • betalingsverkeer
 • de zorgplicht van financiële dienstverleners
 • corporate governance binnen financiële instellingen
 • herstel en afwikkeling van banken of verzekeraars
 • aansprakelijkheid in de financiële sector

Complexe materie

De financiële sector kan nogal complex zijn. Daarom stimuleert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) financiële dienstverleners om een transparant beleid te voeren ten aanzien van de klant. Daarnaast treden ze handhavend op. Ze controleren of banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en bijvoorbeeld tussenpersonen zich aan de regels houden. Het komt namelijk geregeld voor dat financiële dienstverleners de grenzen van de dienstverlening opzoeken en overschrijden. Dit kan tot aansprakelijkheid van de financiële instelling of tussenpersoon leiden.

Toezichthouders

Naast de nationale toezichthouder AFM en de Nederlandsche Bank, zijn er ook Europese toezichthouders zoals de Europese Centrale Bank (ECB), de European Banking Authority (EBA), de European Securities and Markets Authority (ESMA) en de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). Andere spelers in de financiële sector zijn banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen, effectenbemiddelaars en pensioenfondsen.

Juridische en financiële hulp

Heb je als particulier, ondernemer of consument toch een conflict met een financiële dienstverlener? Dan kun je het beste de hulp inschakelen van een juridisch expert met de juiste kennis van zaken. Zeker als het een conflict betreft met een partij in het buitenland. Buro Juridische Vertalers helpt je met het vertalen van juridische en financiële documenten in de juiste taal. Onze ervaren juridische vertalers zijn gespecialiseerd in het vertalen van allerhande juridische papieren, zoals:

 • Contracten
 • Processtukken
 • Overeenkomsten
 • Dagvaardingen
 • Vorderingen
 • Algemene voorwaarden
 • Dienstverleningsdocumenten

Alle juridische en financiële vertalingen worden na afloop door correctoren gecontroleerd op grammatica, idioom, vakspecifieke terminologie en volledigheid.


Top