Wat is een beëdigde vertaling?

In het kort: een beëdigde vertaling is een rechtsgeldige vertaling van een formeel document. Dit soort vertalingen kunnen alleen door beëdigde vertalers gemaakt worden. Beëdigde vertalers staan ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) voor een bepaalde talencombinatie en hebben daartoe een eed afgelegd bij de rechtbank.

Hoe ziet zo’n vertaling eruit?

De beëdigde vertaler waarmerkt de vertaling met een handtekening en stempel. Op deze manier wordt de brontekst, de vertaling en de beëdigingsverklaring onlosmakelijk aan elkaar gehecht. Met de handtekening en de stempel verklaart de vertaler dat de vertaling een woordgetrouwe weergave is van de brontekst.

Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

Een beëdigde vertaling is nodig voor officiële documenten die door een officiële instantie in een andere taal vertaald moeten worden. Denk hierbij aan juridische documenten ten behoeve van rechtszaken, notariële akten, deurwaardersexploten en oprichtingsakten.

Lees ook

Beëdigde vertaling

Posted in: Vertaalproducten

Terug naar overzicht Veelgestelde vragen