Bij het sturen van eerdere vertalingen, kan ik dan korting krijgen?

Het is inderdaad mogelijk om korting te ontvangen wanneer u eerdere vertalingen naar ons toestuurt. Hierbij dient u wel te voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Zowel de brontekst als de vertaling moet worden aangeleverd in een hanteerbare digitale vorm (geen PDFs of gescande documenten).
  • Er dient een goede synchronisatie te zijn tussen de brontekst en de doeltekst (de vertaling). De vertaling mag geen vrije bewerking zijn van de brontekst.
  • U dient de vertalingen goed te keuren en aan te geven dat u ze waar mogelijk wilt hergebruiken.

Nadat u aan deze voorwaarden heeft voldaan, gaan wij als volgt te werk. Er wordt een database gevuld met uw eerdere vertalingen. Na het vullen analyseren wij  de nieuw te vertalen tekst op basis van die database. Zitten er zinnen in de huidige tekst die in het verleden als eens zijn vertaald, of zinnen die sterk overeenkomen, dan kunnen wij deze aanbieden met korting.

Posted in: Kostenbesparing

Terug naar overzicht Veelgestelde vragen