Archieven

Wat is de definitie van lokalisatie?

Vaak wordt er gedacht dat vertalen en lokalisatie hetzelfde is. Toch zijn het twee manieren van vertalen. Zo is vertalen het omzetten van tekst, door de brontaal te vervangen door een vertaling naar de doeltaal. Lokalisatie is juist een gespecialiseerd proces en gaat verder dan vertalen alleen. Het gaat over het aanpassen van de tekst voor een specifieke doelgroep.

Zo kan een contract vertaald worden, maar voldoet deze dan ook nog aan de lokale wetten en procedures? In de meeste gevallen niet. Daarom wordt het contract gelokaliseerd. Deze wordt dus aangepast aan het land en aan de doelgroep zodat het contract ook in dat betreffende land rechtsgeldig is.

Wat is een beëdigde vertaling?

In het kort: een beëdigde vertaling is een rechtsgeldige vertaling van een formeel document. Dit soort vertalingen kunnen alleen door beëdigde vertalers gemaakt worden. Beëdigde vertalers staan ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) voor een bepaalde talencombinatie en hebben daartoe een eed afgelegd bij de rechtbank.

Hoe ziet zo’n vertaling eruit?

De beëdigde vertaler waarmerkt de vertaling met een handtekening en stempel. Op deze manier wordt de brontekst, de vertaling en de beëdigingsverklaring onlosmakelijk aan elkaar gehecht. Met de handtekening en de stempel verklaart de vertaler dat de vertaling een woordgetrouwe weergave is van de brontekst.

Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

Een beëdigde vertaling is nodig voor officiële documenten die door een officiële instantie in een andere taal vertaald moeten worden. Denk hierbij aan juridische documenten ten behoeve van rechtszaken, notariële akten, deurwaardersexploten en oprichtingsakten.

Lees ook

Beëdigde vertaling

Wat is de definitie van ‘native speakers’ en ‘moedertaalvertalers’?

‘Native speaker’ is een Engels woord en staat voor iemand die zijn moedertaal spreekt. Wanneer je je moedertaal spreekt ken je het taalgebruik van je land door en door en voel je de fijnste nuances aan. En dat zijn precies de kwaliteiten waarover onze vertalers beschikken. De vertalers van Buro Juridische Vertalers vertalen uitsluitend in hun moedertaal omdat ze het best op de hoogte zijn van het taalgebruik in het land waar uw tekst voor bestemd is en omdat ze taalkundig de juiste accenten kunnen leggen.

Lees ook

Werkwijze