Archieven

Tellen getallen en codes ook mee voor het woordenaantal?

Het meetellen van getallen en codes voor het woordenaantal proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Na ontvangst van uw document wordt deze eerst geanalyseerd voordat we een offerte uitbrengen.

Als we zien dat er complete tabellen in uw document staan, dan worden deze overgeslagen tijdens het woorden tellen. Bevat uw tekst getallen, code of cijfers dan worden deze wel meegeteld. Zien we in uw tekst veel elementen die niet vertaald hoeven te worden, denk bijvoorbeeld aan getallen en merknamen, dan gaan we in overleg met u. We kunnen deze dan niet meerekenen of we kunnen een correctietarief afspreken. Tevens gebruiken we vertaalhulpmiddelen waarbij de brontekst gefilterd wordt om een scherpe offerte te kunnen maken.

Kunnen jullie een indicatie geven op basis van de taal en het woordenaantal?

Op basis van de taal waarin het document vertaald moet worden en het woordenaantal kunnen we inderdaad een indicatie geven. Let op: dit zal wel een ruwe indicatie zijn. Om een goede offerte af te kunnen geven, hebben we de volgende informatie nodig:

 • de brontaal (de taal waarin de tekst nu is geschreven)
 • de doeltaal of doeltalen
 • het aantal woorden

Op basis van bovenstaande informatie kunnen we een prijsindicatie geven. Het beste is om ons uw document toe te sturen, zodat we een gerichtere offerte kunnen maken. Vul hiervoor het offerteformulier zo volledig mogelijk in. Binnen twee uur ontvangt u van ons een reactie.

Hoe bereken ik de kosten van mijn vertaling?

Om de globale kosten van uw vertaling te berekenen, gaat u als volgt te werk: neem het aantal woorden dat uw document telt (zie ook: Hoe bereken ik het woordenaantal van mijn document?). Daarna vermenigvuldigt u het woordenaantal met 0,16. Het bedrag dat hier uit komt is een globale schatting van de vertaalkosten en exclusief btw. Daarbij is er uitgegaan van een standaard woordtarief van 16 cent per woord voor de meest gangbare talen inclusief correctie.

Uiteraard gelden er andere tarieven afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, de spoedeisendheid of omvang van de opdracht. Wilt u precies weten wat de kosten zijn voor het vertalen van uw document? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Gelden er andere prijzen voor verschillende talencombinaties?

Ja, er gelden verschillende prijzen voor verschillende talencombinaties. Het feit dat we verschillende prijzen hanteren, heeft te maken het het onderscheid tussen gangbare en niet-gangbare talen. Onder gangbare talen vallen onder andere:

 • Frans
 • Duits
 • Engels
 • Spaans
 • Italiaans

Niet-gangbare talen zijn bijvoorbeeld:

 • Fins
 • Bulgaars
 • Maleis
 • Farsi
 • Litouws

Hoe berekenen jullie de prijs van een vertaling?

We zijn bij Buro Juridische Vertalers altijd transparant in onze tarievenstructuur. Er wordt alleen het aantal te vertalen woorden berekend minus de herhalingsgraad. Bevat uw tekst veel herhaling (in vergelijking met bijvoorbeeld eerdere vertalingen) dan kunnen we dankzij ons unieke vertaalgeheugen sneller en dus uiteindelijk voordeliger vertalen.