Faillissementsrecht: wat is het en hoe kan Buro Juridische Vertalers u helpen?

Het kan elke ondernemer overkomen: financiële problemen in de onderneming. Het kan niet alleen uw eigen organisatie treffen, maar ook bijvoorbeeld die van uw leverancier of afnemer. U werkt jarenlang om uw bedrijf daar te brengen waar deze zich nu bevindt en dan raakt u in de financiële misère. Veelal liggen de oorzaken ook nog eens buiten de macht van de ondernemer. Bijvoorbeeld klanten die niet of met grote moeite afspraken nakomen of facturen betalen of juist leveranciers of afnemers die zelf failliet gaan.

Wat is insolventie?

U kunt dan te maken krijgen met insolventie. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in? In Europa is insolventie de meest overkoepelende term om alle mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren te benoemen. Het woord insolventie is afgeleid van het Latijnse werkwoord solvere, oftewel betalen. Omdat het prefix in- gebruikt wordt, betekent het dus letterlijk: niet betalen.

Wat is het faillissementsrecht?

Zowel Nederland als België hebben allebei drie verschillende insolventieregelingen, waarvan het faillissementsrecht de meest bekende is. Het faillissementsrecht dient en beschermt de belangen van schuldeisers en hun schuldenaars wanneer deze laatsten niet bereid of niet in staat zijn hun schulden te betalen. Het faillissementsrecht is alleen van toepassing op schuldenaars die natuurlijke personen zijn. Om failliet te worden verklaard moet de schuldenaar een faillissementshandeling hebben verricht.

Is een faillissement te voorkomen?

Er zijn talloze oorzaken die de financiën binnen uw bedrijf flink onder druk kunnen zetten. Denk hierbij aan een veranderende markt, minder opdrachten of ziekte. Om een faillietsverklaring te kunnen voorkomen kunt u bijvoorbeeld een juridisch partner inschakelen die u kan adviseren over mogelijkheden als surseance van betaling of het aanbieden van een crediteurenakkoord.

Wie kan failliet verklaard worden?

De wet zegt dat in principe iedereen die een schuld heeft failliet kan worden verklaard. Dit houdt in dat zowel rechtspersonen als natuurlijke personen failliet verklaard kunnen worden. Voorbeelden zijn vennootschappen, stichtingen, verenigingen, maar ook minder- en meerderjarige personen.

Failissementsdocumenten vertalen

Naast bedrijven in Nederland of bedrijven met vestigingen in meerdere landen, kunnen ook gewone mensen te maken krijgen met een faillissement.

Woont u in Duitsland, maar werkt u in Nederland dan ligt het voor de hand dat een faillissement in Duitsland wordt aangevraagd en behandeld. Aangezien dergelijke zaken een grote impact kunnen hebben op zowel de persoon zelf als op zijn of haar bedrijf, is het van belang dat u volledig op de hoogte bent van wat er gaande is. Daarbij kan het noodzakelijk zijn om bepaalde documenten kundig te laten vertalen door een gespecialiseerd vertaalbureau. U kunt hierbij denken aan documenten als:

  • Faillietaanvragen
  • Faillietverklaringen
  • Schuldsaneringsregelingen
  • Surseance-akkoorden
  • Schuldvorderingen
  • Crediteurenakkoorden

Vakkundige juridische vertalers

Een gemaakte fout bij het juridisch vertalen van dergelijke belangrijke documenten kan grote gevolgen hebben. Daarom werk Buro Juridische Vertalers uitsluitend met gespecialiseerde juridische vertalers die naar hun moedertaal vertalen. U kunt bij ons terecht voor het laten vertalen van juridische documenten vanuit en naar alle talen.

Klik hier om meer informatie aan te vragen over het laten vertalen van juridische documenten of om direct een vrijblijvende offerte aan te vragen.


Top