Redigeren van teksten

De onderwerpen die besproken worden in juridische teksten zijn vaak complex. Daarnaast bevatten ze veel vakjargon. Wilt u uw juridische teksten leesbaar en begrijpelijk maken voor een breed publiek zonder afbreuk te doen aan de juridische correctheid? Laat ze dan nakijken door een van onze gespecialiseerde juridische redacteurs.

Wat is redigeren?

In het kort is redigeren het nakijken en verbeteren van een tekst. Redigeren is een kwaliteitscontrole om de tekst te verbeteren op de volgende punten: spellingsfouten, grammaticale fouten en andere onvolkomendheden, de tekstopzet en het aanpassen van de tekst zodat deze beter past in de opmaak van het document. Ook zijn terminologie, consistentie, logica, taalregister, informatiebehoefte van de doelgroep en aansluiting van de vertaling op de brontekst belangrijke onderwerpen bij het redigeren.

Juridische teksten in alle talen

Iedereen weet dat wanneer je te lang bezig bent met je eigen tekst, je makkelijk over fouten heen kunt lezen. Het is daarom aan te raden om iemand met een frisse blik in te schakelen. Een paar externe ogen kan de kwaliteit van de tekst of de vertaling waarborgen. Zo haalt de redacteur eventuele fouten en oneffenheden uit uw juridische teksten. De redacteurs die werkzaam zijn bij Buro Juridische Vertalers redigeren juridische teksten en vertalingen in alle talen.

Juridische teksten en vertalingen controleren

Vertaalt u zelf uw juridische teksten? Ook dan kunnen onze ervaren redacteurs fouten uit uw tekst halen. Wij redigeren onder meer de volgende soorten teksten:

  • algemene voorwaarden
  • notariële akten
  • juridische artikelen
  • processtukken
  • huwelijksakten
  • adoptiepapieren
  • statuten
  • alimentatiedocumenten
Top