Beëdigde vertaling

Buro Juridische Vertalers biedt u ook beëdigde vertalingen. Onze vertalers voorzien de beëdigde vertaling dan van een verklaring, stempel en handtekening. De beëdigde vertalers zijn opgenomen in het kwaliteitsregister Tolken en Vertalers, Bureau beëdigde Tolken en Vertalers (Bureau BTV) en staan ingeschreven bij de rechtbanken in Nederland.

Wat is een beëdigd vertaalbureau?

Beëdigde vertalingen zijn gemaakt door een beëdigd vertaler voor een bepaalde taalcombinatie. Beëdigde vertalers leggen op basis van opleiding en ervaring een professionele eed af voor een rechtbank. Daarna is hij of zij bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen. Denk aan juridische stukken, overheidsdocumentatie en officiële stukken als trouwakten, testamenten, getuigschriften, diploma’s, adoptiepapieren en notariële akten.

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die ten opzichte van een niet-beëdigde vertaling aan een aantal extra eisen moet voldoen. De vertaling is gemaakt door een vertaler die voor de rechtbank is beëdigd en ingeschreven is in Register van beëdigde tolken en vertalers. Het vertaalde document dient voorzien te zijn van een verklaring met handtekening en stempel. In deze verklaring geeft de vertaler aan dat alles correct en volledig is. De vertaler waarmerkt de vertaling door deze onlosmakelijk te bevestigen aan het originele document om fraude te voorkomen.

Is een beëdigd vertaler beter dan een ‘gewone’ vertaler?

Het feit of een vertaler al dan niet is beëdigd, is geen garantie voor taalkundige kwaliteit. Er zijn veel uitstekende vertalers die zich niet hebben laten beëdigen. Een beëdigd vertaler is namelijk niet zozeer een betere vertaler dan een niet-beëdigde vertaler, maar een persoon met een ander specialisme: het vertalen van documenten voor officiële doeleinden.

Welke documenten moeten worden beëdigd?

Afhankelijk van het type document en het land waar het naartoe moet, kan een instantie eisen dat een vertaling van een document door een beëdigd vertaler moet worden uitgevoerd.
Denk aan documenten van officiële instanties, zoals diploma’s, rijbewijzen en vonnissen. Enkele voorbeelden van veelvoorkomende documenten voor beëdigde vertalingen:

  • Notariële akten
  • Processtukken
  • Medische rapporten
  • Paspoorten
  • Huwelijksakten
  • Adoptiepapieren
  • Statuten
  • Alimentatiedocumenten
Top