Extra diensten

Naast het vertalen van juridische teksten en documenten kunt u Buro Juridische Vertalers ook inzetten voor tolkopdrachten, beëdigde vertalingen en bijvoorbeeld het laten schrijven van juridische teksten.

Beëdigde vertaling

Buro Juridische Vertalers verzorgt ook beëdigde vertalingen. Onze vertalers voorzien de beëdigde vertaling dan van een verklaring, stempel en handtekening. De beëdigde vertalers zijn opgenomen in het kwaliteitsregister Tolken en Vertalers, Bureau beëdigde Tolken en Vertalers (Bureau BTV) en staan ingeschreven bij de rechtbanken in Nederland.

Legalisatie

In sommige gevallen biedt een beëdigde vertaling niet genoeg zekerheid en wil de Nederlandse of buitenlandse instantie dat de handtekening van de vertaler gelegaliseerd wordt. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn.

Apostille

Een apostille is een stempel of een sticker van de rechtbank die op een document wordt gezet. Deze stempel bevestigt dat de vertaler die de vertaling heeft ondertekend bekend is bij de betreffende rechtbank. In feite gaat het dus om een soort extra garantie op de handtekening van de vertaler.

Tolkenservice

Tolken in de juridische sector vraagt om een eigen juridisch jargon en diepgaande juridische kennis van zowel het Nederlands recht als het buitenlands recht. Buro Juridische Vertalers heeft jarenlange ervaring en kan u bijstaan tijdens juridische besprekingen zoals getuigenverhoren en rechtszittingen met een van onze deskundige juridische tolken.

Lokalisatie

Bij lokalisatie wordt uw tekst aangepast aan de behoeften en verwachtingen van de doelgroep in een ander land. Zo is het vertalen van bijvoorbeeld een contract vaak niet voldoende, de vertaling moet ook nog worden getoetst aan de lokale wetten, regelgeving en procedures. En dat is precies waar Buro Juridische Vertalers u bij kan helpen.

Redigeren van teksten

De onderwerpen die besproken worden in juridische teksten zijn vaak complex. Daarnaast bevatten ze veel vakjargon. Buro Juridische Vertalers kan uw teksten redigeren en ervoor zorgen dat deze leesbaar en begrijpelijk zijn voor een breed publiek.

DTP-service

Het merendeel van de juridische documenten wordt geprint of gedrukt. Denk bijvoorbeeld aan getuigenverklaringen, contracten en richtlijnen. Zeker bij het vertalen van teksten kan de verwerking van deze bestanden naar een printbaar formaat voor problemen zorgen. Daar kunnen we bij Buro Juridische Vertalers bij helpen, dankzij onze DTP-service.

Juridische tekstschrijvers

Buro Juridische Vertalers levert naast vertalers ook juridische tekstschrijvers. U mag van onze tekstschrijvers aansprekende en foutloze teksten verwachten, geschreven in de juiste toon en gericht op de juiste doelgroep.

Top