Europese Unie heeft te weinig gekwalificeerde Ierse vertalers

Er is maar een kleine groep mensen die het begrijpt en een nog kleiner groepje die het überhaupt kan uitspreken: Iers. Toch is de Ierse taal een officiële EU-taal en worden er miljoenen euro’s gespendeerd om de taal te promoten en meer taalspecialisten aan te trekken.

Weinig Iers sprekenden

Van de 4,5 miljard mensen zijn er zo’n 100.000 mensen die dagelijks de Ierse taal spreken. We hebben het hier over lage aantallen, toch weerhoudt dit de EU er niet van om door te gaan met lobbyen om van het Iers een volledige werktaal binnen de EU te maken. Dit zoeken naar én vinden van genoeg personen met de juiste taalvaardigheden blijft flink lastig en staat de ambiteuze plannen van de EU in de weg. En dat terwijl Iers een verplicht vak is op school in Ierland tot studenten 18 jaar zijn.

Stijging aantal vertaalde documenten

Volgens een gelekte begroting van 2018 van Secretaris-generaal Klaus Welle gaat de EU dit jaar 26 nieuwe vacatures voor Ierse vertalers plaatsen en zijn er 14 contracten gesloten met Iers sprekenden. Tevens verwacht men dat er bijna 4 miljoen euro uitgegeven gaat worden voor het opleiden van nieuwe werknemers en voor het inschrijven in Ierse taaldatabases om zo te voldoen aan de nieuwe taaleisen.

In het voorlopige rapport van Welle over het budget van 2018 staat dat het aantal documenten dat vertaald moet worden in het Iers elk jaar geleidelijk zal moeten stijgen tussen januari 2017 en januari 2021.

Vertalen op freelance-basis

Op dit moment beschikt het Parlement over 14 freelance vertalers met de Ierse taal in hun talencombinatie waarvan er 11 op regelmatige basis werken voor de EU. ”Het aantal gekwalificeerde en geaccrediteerde freelance Ierse vertalers blijft nog steeds extreem laag,” volgens een woordvoerder. Momenteel wordt er alleen geïnterpreteerd van Iers naar Engels tijdens de plenaire vergadering van het Parlement in Straatsburg.

Ierse vertalers vinden blijft lastig

Al sinds 2007, toen Iers een officiële werktaal van de EU werd, is het vinden van gekwalificeerde Ierse vertalers een probleem. Vanwege de zorgen om de juiste personen te rekruteren, heeft de EU een tijdelijke situatie ingesteld om de aantallen vertalingen te minimaliseren. Hoewel de Europese Raad in 2015 heeft besloten om deze tijdelijke situatie met nog eens vijf jaar te verlengen vanaf januari 2017, hebben ze ook verklaard dat dit systeem geleidelijk zal worden uitgefaseerd om de Ierse taal vanaf 1 januari 2022 een volledige werktaal van de EU te maken.

Tevens laat de Raad het volgende weten: “In juni 2021 zal de Europese Commissie de Raad informeren of de EU-instituten voldoende capaciteit hebben in vergelijking met de andere officiële talen om het Iers op hetzelfde niveau te trekken als de overige EU-talen.”

Foto: Flickr


Top