Dagvaarding vertalen door een juridisch vertaalbureau

Bij Buro Juridische Vertalers is een dagvaarding een veelvertaald juridisch document. Wat is nou eigenlijk een dagvaarding en hoe ziet deze er uit?

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een schriftelijke oproep waarin staat op welke datum en welk tijdstip iemand bij een bepaalde rechter moet komen. Dagvaardingen worden veelal uitgereikt door gerechtsdeurwaarders. Soms kan het voorkomen dat deze worden uitgereikt door een postbode. Een dagvaarding leidt in veel procedures de juridische procedure in en kan worden verdeeld in twee groepen:

 • Civiele dagvaarding
  wanneer iemand een geschil heeft met een ander persoon of bedrijf.
 • Strafrechtelijke dagvaarding
  wanneer iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit.

De zaak schikken

De dagvaarding is een document dat ervoor zorgt dat een onafhankelijke rechter zich over een juridisch geschil of strafzaak buigt. Bij het uitbrengen van een dagvaarding worden de gedagvaarde partijen op de hoogte gebracht dat het geschil of het strafbare feit aan de rechter wordt voorgelegd. Het is tevens mogelijk voor de partijen om onderling tot een oplossing te komen. Hiervoor is tot de uitspraak van de civiele rechter of totdat een strafzaak aanvangt met een zitting de tijd om een schikking met elkaar te treffen.

Hoe ziet een dagvaarding er uit?

Binnen het strafrecht bevat een dagvaarding altijd het strafbare feit dat aan de verdachte ten laste wordt gelegd. Tevens staat hierin vermeld wanneer en waar het feit begaan zou zijn. Door middel van de dagvaarding roept de officier van justitie de verdachte op om op een bepaalde tijd voor een aangewezen strafrechter te verschijnen.

De dagvaarding in het civiel recht bevat een eis. Deze eis kan een geldsom, verbod of een verklaring van recht inhouden en de eis moet worden onderbouwd. De opbouw van een dagvaarding in een civiele zaak ziet er vaak als volgt uit:

Procedurele zaken

Ten eerste worden procedurele zaken aangehaald waaronder het benoemen van de gedaagde (1) en de eiser (2) en het aangeven van de bevoegde rechtbank (3).

 1. De gedaagde is mevrouw Pieters. 
 2. De eiser is meneer Hendriks. 
 3. Kantonrechter Amsterdam is bevoegd.

Vermelding van de gronden

Na de procedurele zaken komen de gronden aan de beurt. In de meeste gevallen begint dit met een feitelijke inleiding van wat er is gebeurd (1), het probleem dat zich voordoet (2) en de juridische grondslag van de vordering (3).

 1. Meneer Hendriks heeft op 1 maart 2015 afgesproken met mevrouw Pieters dat hij een carnavalskostuum zou leveren.
 2. Mevrouw Pieters heeft de factuur niet betaald.
 3. Dit is wanprestatie.

Verwacht verweer

Daarna wordt het verwachte verweer weergegeven (1), de reactie daarop (2) en het bewijsaanbod (3).

 1. Mevrouw Pieters zegt dat ik het carnavalskostuum nooit hebt geleverd en dat ze daarom de factuur niet betaald.
 2. Ik heb het carnavalskostuum wel degelijk geleverd. Hier is het verzendbewijs en de ontvangstbevestiging.
 3. Ik kan mijn stellingen bewijzen met de bijlagen mocht de rechter dit wenselijk achten.

Vermelding van de eis

Als laatste wordt de eis beschreven in de dagvaarding (1).

 1. Vanwege het voorgaande eis ik betaling van de openstaande factuur à 59 euro.

Dagvaarding vertalen door kundige vertaler

Stel nou dat mevrouw Pieters van buitenlandse afkomst is, dan is het aan te raden om de dagvaarding te laten vertalen.

Het vertalen van een dagvaarding of ander juridisch document kunt u het beste overlaten aan een specialist. Bij ons worden vertalingen van dergelijke documenten uitgevoerd door een juridisch vertaler die naast de opleiding als vertaler ook een juridische achtergrond heeft. Dit betekent dat onze vertalers niet alleen kennis hebben van de juiste terminologie en schrijfwijze; ze zijn ook op de hoogte van de ontwikkelingen op rechtsgebied.

Heeft u vragen of wilt u graag een vrijblijvende offerte aanvragen, neem dan contact met ons op.


Top