Consumentenrecht: rechten en plichten van de consument

Iemand die een overeenkomst sluit met een ondernemer of met een bedrijf en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf noemen we een consument. In de praktijk hebben consumenten vaak niet de mogelijkheid te onderhandelen over de inhoud van de gesloten overeenkomst. Wordt deze overeenkomst ook daadwerkelijk gesloten dan wordt dit een consumentenkoop genoemd.

Wat is consumentenrecht?

De rechten en plichten van de consument worden geregeld in het consumentenrecht. De regels die in het consumentenrecht neergelegd zijn, geven de consument extra bescherming tegen onredelijke voorwaarden in de gesloten overeenkomst met de professionele partij. Denk aan overeenkomsten als een koop in de winkel, een koop op het internet of bijvoorbeeld de aankoop van een reis.

Extra bescherming

Deze extra bescherming voor de consument is nodig omdat de consument bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele partij vaak de ‘zwakkere partij’ is. De regels van het consumentenrecht zijn vooral gericht op de relatie tussen een consument en de professionele partij.

Dwingend recht

Daarnaast zijn de meeste regels dwingend recht. Dit houdt in dat er niet van deze regels mag worden afgeweken ten nadele van de consument. We zien soms dat bedrijven toch van deze regels afwijken via bijvoorbeeld de algemene voorwaarden. Is dit het geval, dan zijn deze voorwaarden niet rechtsgeldig.

Wordt er door de professionele partij toch afgeweken van deze dwingende regels, dan kan de consument een enkele mededeling doen aan de verkoper of aan de dienstverlener om de afwijking ongedaan te maken.

Voorbeeld: defecte televisie

Koopt u als consument bijvoorbeeld een nieuwe televisie, dan heeft u recht op een deugdelijk apparaat. Werkt de televisie niet bij thuiskomt, dan is er sprake van een wanprestatie. De consument heeft dan recht op kosteloze reparatie of vervanging van de televisie. Om voor reparatie of vervanging in aanmerking te komen, dient men eerst de verkoper in gebreke te stellen.

In gebreke stellen

Om de verkoper in gebreke te stellen, stuurt u deze een (aangetekende) brief waarin u eist dat het product binnen een redelijke termijn wordt vervangen of gerepareerd. Wanneer de verkoper hier niet aan kan of wil voldoen kunt u de overeenkomst ontbinden of een schadevergoeding eisen.

Over de grens

De consument koopt steeds vaker over de grens. Wie heeft er op de dag van vandaag geen online aankoop gedaan in het buitenland? Bijvoorbeeld een CD op Amazon, een boek uit Frankrijk of een apparaat uit België. Wat te doen wanneer een dergelijk product kapot gaat of ondeugdelijk blijkt te zijn en de professionele partij deze niet wil terugnemen of vervangen? U kunt dan contact opnemen met een van de Europese consumentencentra. Zij kunnen u informeren en advies geven.

Juridische vertalingen

Bij geschillen met buitenlandse partijen is het vaak noodzakelijk dat er gecorrespondeerd wordt in de taal van het desbetreffende land. Buro Juridische Vertalers heeft de juiste juridische kennis en kan helpen met juridische vertalingen van en naar alle talen.

Foto: Flickr

Top