Archieven

Het sociaal zekerheidsrecht uitgelegd

Ben je ziek en kun je een tijdje niet werken? Of ben je je baan kwijt en zit je (tijdelijk) zonder werk? De overheid zorgt er dan voor dat je toch nog een inkomen krijgt om te kunnen overleven. Dit noemen we sociale zekerheid. Deze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit en saamhorigheid: met z’n allen zorgen we voor elkaar.

Sociale zekerheid in Nederland

Het sociaal zekerheidsstelsel in Nederland wordt gebruikt om mensen te helpen die wegens bepaalde omstandigheden in de financiële problemen terecht zijn gekomen. In deze categorie vallen mensen die tijdelijk of blijvend geen of niet genoeg inkomen binnen krijgen om te kunnen leven. Mensen met een hoog inkomen dragen meer bij aan het stelsel dan mensen met een laag inkomen. De meest voorkomende oorzaken van deze financiële problemen zijn:

 • Werkloosheid
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Ziekte
 • Pensioen
 • Overlijden van naasten

Met andere woorden: het sociale zekerheidsstelsel zorgt voor een passende ondersteuning wanneer de situatie daarom vraagt.

Wat zijn sociale verzekeringen?

Binnen het sociale verzekeringsstelsel bestaan er twee soorten sociale verzekeringen:

 • Volksverzekeringen
 • Werknemersverzekeringen

Ook zijn er sociale voorzieningen zoals de WajongIOAW, IOAZ en TW. Hier betaalt men geen premie over.

1. Volksverzekeringen

Onder Volksverzekeringen vallen:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW) – basispensioen voor mensen van 65 jaar en ouder.
 • Wet langdurige zorg (Wlz) – verzekert tegen bijzondere ziektekosten zoals kosten van langdurige opname in ziekenhuis.
 • Algemene nabestaandenwet (Anw) – geeft recht op een uitkering voor de naaste verwanten van een overledene.
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW) – uitkering voor de onderhoudskosten van een kind.

Deze verzekeringen zijn voor alle inwoners van Nederland en worden gefinancierd door inkomensafhankelijke premies en belastingen. Betaal je loonbelasting? Dan betaal je mee aan de volksverzekeringen. Hoeveel je betaalt voor de verzekeringen is afhankelijk van je inkomen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de volksverzekeringen.

2. Werknemersverzekeringen

Ben je werkzaam in Nederland dan heb je ook te maken met werknemersverzekeringen. Onder werknemersverzekeringen verstaan we:

 • Ziektewet (ZW) – keert uit als je als werknemer ziek wordt.
 • Werkloosheidswet (WW) – keert uit als je als werknemer werkloos bent.
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) – keert uit als je als werknemer langdurige ziek of arbeidsongeschiktheid wordt.
 • Wet Arbeid en Zorg (WAZO) – keert uit bij zwangerschap of adoptie.

Zowel jijzelf als je werkgever betalen premie voor deze verzekering. Deze wordt ingehouden op je loon. Het UWV voert de werknemersverzekeringen uit. Mensen in loondienst zijn verzekert dankzij de werknemersverzekering tegen inkomensverlies als je werkloos, arbeidsongeschikt of ziek wordt.

Wat zijn sociale voorzieningen?

Naast sociale verzekeringen bestaan er ook sociale voorzieningen. Denk hierbij aan:

 • een uitkering
 • een product zoals een medisch hulpmiddel
 • een dienst zoals verzorging

Om gebruik te kunnen maken van sociale voorzieningen hoef je geen premie te betalen. De overheid betaalt deze met geld uit algemene middelen zoals belastingen.

En wat houdt het sociaal zekerheidsrecht in?

Nederland heeft een uitgebreid stelsel aan wetten en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Als onderdeel van het bestuursrecht regelt het sociaal zekerheidsrecht het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen.

Komt iemand, tijdelijk of blijvend, in financiële moeilijkheden, dan vormt de overheid het vangnet door middel van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.

5 fouten die je moet voorkomen bij juridisch vertalen

Binnen de vertaalwereld is de juridische vertaaltak een van de meest veeleisende onderdelen. Er staat behoorlijk wat op het spel en een vertaalfout is uit den boze. De volgende vijf fouten zul je dan ook koste wat kost moeten voorkomen bij het vertalen van juridische teksten.

1: Alleen gebruikmaken van vertaalmachines

Het gebruik van vertaalmachines hebben we al eerder besproken. Natuurlijk kun je hier en daar een vertaalmachine gebruiken om je op weg te helpen met een ‘gewone’ vertaling. Maar bij het vertalen van een juridisch document kan een vertaalmachine je niet helpen. Oog voor detail en gedegen vakkennis welke je nodig hebt gedurende je gehele vertaalproject, vind je niet in een vertaalmachine, daar heb menselijke taalexperts bij nodig.

2: Niet de juiste taal- en juridische expertise inschakelen

Een van de grootste fouten bij juridische teksten vertalen is het niet inschakelen van de juiste taal- en juridische expertise. De juridische sector is een van de moeilijkste vakgebieden om in te werken voor vertalers. Je hebt daarom taalprofessionals nodig van het hoogste niveau. Daarnaast heb je ook een vertaler nodig die naast juridische kennis, ook kennis heeft van jouw eigen vakgebied.

3: In letterlijke vertaalvalkuilen lopen

Niet alleen moet je kunnen vertrouwen op de specifieke juridische kennis van je vertaler, ook hebben ze de juiste (ver)taalkennis nodig. Onervaren vertalers willen nog wel eens zinnen letterlijk vertalen, hoe erg ze hun best ook doen om deze te vermijden. Soms wordt iets letterlijk vertaald in een andere taal, maar betekent het iets totaal anders. Een situatie die je te allen tijde moet voorkomen bij een juridisch vertaalproject.

4: Op het laatste moment denken aan vertalen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Een inkopper, maar als je je vertaalprojecten beheersbaar wilt houden dan is vooruitplannen belangrijk. Dit geldt zeker wanneer je de brondocumenten zelf schrijft voordat deze worden vertaald. In dergelijke situaties kan het handig zijn om je taal zoveel mogelijk te ‘standaardiseren’ en termen te vermijden die eventueel voor problemen kunnen zorgen in een later stadium.

Probeer een balans te vinden tussen het zo duidelijk mogelijk houden van de boodschap van je tekst en deze makkelijker vertaalbaar te maken. Het handigste is om van begin af aan te werken met vertalers en samen te werken aan een woordenlijst met juridische termen voor toekomstige projecten.

5: Toekomstige projecten niet voorbereiden

Er zijn maar weinig bedrijven en organisaties die maar eenmalig een juridische vertaling nodig hebben. Daarom is het slim om al vanaf de eerste dag toekomstige projecten te plannen zodat je sneller het vertaalproces doorloopt en kosten bespaart op volgende projecten. Zoek een professioneel juridisch vertaalbureau. Zij weten wat je als bedrijf nodig hebt om snellere resultaten neer te zetten.

Glossary en style guide

Zoals de eerder genoemde woordenlijst met juridische termen die je kunt gebruiken voor toekomstige vertaalprojecten. Ook het laten maken van een style guide door je vertaalbureau kan handig zijn. Een style guide zorgt ervoor dat elk document eruitziet alsof het komt vanuit je eigen bedrijf en niet van iemand anders.

Vertaalgeheugen

Een goed vertaalbureau kan je ook de services van een vertaalgeheugen bieden waarbij je projecten in een database worden opgeslagen zodat je geen geld en tijd hoeft uit te geven aan het vertalen van dezelfde of vergelijkbare stukken tekst.

Schakel de hulp in van Buro Juridische Vertalers

Het vertalen van juridische documenten vraagt om gedegen vakkennis en oog voor detail. Daarom werken we bij Buro Juridische Vertalers uitsluitend met gespecialiseerde en ervaren juridische vertalers die naar hun moedertaal vertalen. Hiermee waarborgen wij dat jouw vertaling dezelfde boodschap en toon heeft als de brontekst; proeflezen en kwaliteitscontrole door een tweede taalkundige zijn vanzelfsprekend inbegrepen.

Ons dienstenpakket strekt zich uit over alle wereldtalen. Hiermee voorzien we bedrijfsleven en overheidsinstellingen van juridische vertalingen en tolkdiensten in iedere gewenste taal.

Foto: Nick Youngson

Checklist: wat moet mee in de auto op vakantie?

Wat moet je wel meenemen in de auto en wat mag je juist niet bij je hebben in het buitenland? Andere landen, andere regels. Ga je op vakantie met de auto? Zorg er dan altijd voor dat je het basispakket met een gevarendriehoek, veiligheidshesje en een verbanddoos bij je draagt.

Gevarendriehoek

Pech onderweg? De gevarendriehoek waarschuwt andere weggebruikers ervoor dat er een stilstaand obstakel op de weg staat – jouw auto. Plaats de gevarendriehoek op zo’n 30 meter van je voertuig en zorg dat deze goed zichtbaar is voor het verkeer.

Veiligheidshesje

Per land verschillen de regels voor het hebben van een veiligheidshesje. Zo kan het zijn dat alleen de bestuurder een hesje moet dragen – zoals in Duitsland – maar er zijn ook landen waar elke passagier een veiligheidshesje aan moet hebben zoals in Spanje.

Verbanddoos en brandblusser

In veel landen is de verplichting om een verbanddoos en een blusser in je auto te hebben alleen van toepassing op inwoners. Rij je in België met je Nederlands gekentekende auto dan hoef je geen blusser te hebben. Huur je daar een auto dan is een blusser wel verplicht.

Reservelampen

Bij een autovakantie naar Kroatië is het bij je hebben van reservelampjes verplicht. Dit geldt niet voor auto’s met xenon, neon of LED verlichting.

Alcoholtester

In Frankrijk hoor je een ongebruikte alcoholtester (éthylotest) in je auto te hebben. Dit geldt ook voor buitenlandse voertuigen. Bij een controle krijg je geen bekeuring. Met de test kunnen bestuurders, bij twijfel over het alcoholgehalte in het bloed, zelf bepalen of ze wel of niet in staat zijn hun voertuig te besturen. Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.

Flitspaalsignalering

In veel landen mag er geen flitspaalsignalering op je navigatieapparatuur zitten. Controleer of het erop zit en of het in jouw vakantieland mag. Boetes kunnen in Frankrijk bijvoorbeeld oplopen tot 1500 euro.

Teenslippers

Rijden met teenslippers aan is verboden in sommige landen, met name in Spanje en Frankrijk. Als je een ongeluk hebt en je hebt teenslippers aan, dan kan dat je aansprakelijkheid vergroten. Wil je problemen voorkomen, trek dan gewoon je schoenen aan in de auto.

Oortjes

Als bestuurder naar muziek luisteren in de auto met oortjes of handsfree bellen met oortjes in, is niet toegestaan in Frankrijk.

Dashcam

Ook aan het gebruik van een dashcam zitten beperkingen. In Luxemburg, Oostenrijk en Portugal is het gebruik van een dashcam niet toegestaan. In Spanje en in Duitsland wordt het ten zeerste afgeraden.

Reservebril

Er gaan vaak verhalen de ronde dat wanneer je lenzen of een bril draagt je in Spanje en Zwitserland verplicht een reservebril bij je moet hebben. Dat is niet zo.

Kinderzitje

Kinderen die langer zijn dan 1m35 hoeven niet meer worden vervoerd in een kinderzitje. In veel andere Europese landen gelden er andere regels.

Omdat elk land zijn eigen regels hanteert, moet je altijd goed je huiswerk maken voordat je met de auto op vakantie gaat naar een ander land. Kijk naar verkeersregels en milieuzones en ga zorgeloos op vakantie!

Europees Parlement in het Fries toegesproken

Het Europees Handvest voor Regionale en Minderheidstalen van de Raad van Europa bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit te ‘vieren’ kregen de Europarlementariërs afgelopen week voor één keer de mogelijkheid om hun collega’s toe te spreken in hun eigen taal.

Een Friese toespraak

VVD-Europarlementariër Jan Huitema heeft afgelopen week zijn één minuut durende toespraak in het Fries gehouden inclusief Friese stropdas. Aan NOS Radio 1 Journaal vertelde Huitema dat hij wilde benadrukken dat onze tweede Rijkstaal belangrijk is voor de Friese en de Nederlandse cultuur.

“Maar ook dat het belangrijk is voor de Europese cultuur, want maar liefst tien procent van de Europeanen spreekt een minderheidstaal. Ook wil ik benoemen dat Friesland zich volgend jaar kan laten zien, omdat Leeuwarden in 2018 de culturele hoofdstad van Europa is”, legde de Europarlementariër uit op de radio.

 

Minderheidstalen in de Europese Unie

Zoals Huitema al aangaf, spreekt ongeveer tien procent van de bevolking in de Europese Unie een minderheidstaal. Hij vindt dat talen als het Fries, Nedersaksisch en het Baskisch gekoesterd moeten worden. Binnen het Europees Parlement zijn er 24 werktalen – de officiële talen van alle 28 lidstaten van de Europese Unie. De werktalen bestaan onder andere uit Frans, Duits en Engels, maar ook Maltees, Iers en Estisch.

Minderheidstalengroep

Huitema maakt samen met zo’n 60 collega-parlementariërs deel uit van een minderheidstalengroep. Samen hadden ze besloten om hun toespraak te wijden aan de strijd voor hun minderheidstaal. Naast Fries waren er ook toespraken te horen in het Gaelic, Catalaans en Nedersaksisch.

Geen vertalingen

Hoewel er verschillende toespraken gehouden werden in minderheidstalen, heeft men gekozen om deze niet live te vertalen. Volgens Huitema komt dit met name door de politieke gevoeligheden van sommige minderheidstalen, zoals het Catalaans en het Spaans in Spanje.

Zeer jammer, want door te kiezen voor het niet laten vertalen van de speeches waren er veel mensen die er weinig van hebben begrepen. De toespraken werden ook niet geregistreerd in de officiële notulen van het Europees Parlement.

Foto: Omrop Fryslân

Eenvoudig online zakendoen met de elektronische handtekening

Internet is niet meer weg te denken uit zowel ons privé- als het zakenleven. En met internet komt de wereld een stuk dichterbij dan voorheen. Een mailtje naar een zakenpartner in Frankrijk is zo getikt. En kom je door het over en weer mailen tot een overeenkomst, dan moet deze natuurlijk nog worden ondertekend. Dat kan eenvoudig met een digitale handtekening.

Een elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening. Online zakendoen was nog nooit zo makkelijk. Wel moet de methode waarop de digitale handtekening gebruikt wordt voldoende betrouwbaar zijn.

Twee verschillende handtekeningen

Je handtekening op papier zetten, kent maar één vorm. Maar de elektronische handtekening kent twee vormen. Voldoe je aan bepaalde voorwaarden, dan zijn allebei de onderstaande vormen rechtsgeldig:

Gewone elektronische handtekening

Deze handtekening is gekoppeld aan andere elektronische gegevens zoals een gescande handtekening in een e-mailbericht. Deze vorm wordt gebruikt om de identiteit van de ondertekenaar vast te stellen. Wel is het zo dat deze vorm eenvoudig te vervalsen is.

Gekwalificeerde elektronische handtekening

Dit is een handtekening met een gekwalificeerd certificaat zodat deze controleerbaar wordt. Deze certificaten worden uitgegeven door erkende certificatiedienstverleners. De OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) verzorgt de erkenning en inschrijving van deze dienstverleners. Een gekwalificeerde elektronische handtekening is juridisch gelijk aan een gewone handtekening.

De elektronische handtekening en de wet

In Nederland is er sinds 2003 de Wet Elektronische Handtekening. Volgens deze wet is de definitie van de digitale handtekening: ‘Een handtekening die bestaat uit elektronische gegevens die zijn gekoppeld aan andere elektronische gegevens, en gebruikt worden voor authenticatie’.

Daarnaast zegt de wet: ‘Een elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien de methode die daarbij is gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval.’

Dit houdt concreet is dat de de gewone elektronische handtekening als de gekwalificeerde elektronische handtekening rechtsgeldig kunnen zijn, mits ze voldoende betrouwbaar zijn.

Wanneer is een digitale handtekening voldoende betrouwbaar?

Bij online zakendoen is het van belang dat een digitale handtekening onder een bestelling, contract of order betrouwbaar en rechtsgeldig is. Vaak is het moeilijk vast te stellen wie de afzender is van een bericht en of het ontvangen bericht wel identiek is aan het verzonden bericht. Het is van essentieel belang dat de juiste handtekening onder een document gezet wordt.

Om erachter te komen of een digitale handtekening voldoende betrouwbaar is, let men op het doel waar de handtekening voor gebruikt wordt. Is de handtekening op unieke wijze aan de ondertekenaar gekoppeld? Dan kan de ondertekenaar worden geïdentificeerd. Daarnaast moet er ook zekerheid bestaan dat de gegevens niet gewijzigd zijn. Berichten kunnen bijvoorbeeld worden geëncrypt waarbij ze worden voorzien van een unieke code die via een bijbehorend certificaat te controlen valt.

Voldoet een elektronische handtekening aan bovenstaande punten, dan is deze rechtsgeldig.

Moeten juridische documenten worden vertaald voor gebruik in de rechtszaal?

Nederlandse ondernemers doen geregeld zaken in het buitenland. Tevens spreken we vaak meerdere vreemde talen terwijl onze buitenlandse relaties vaak niet de Nederlandse taal machtig zijn. Er wordt dan gecommuniceerd in een vreemde taal. Doen we een transactie met een buitenlandse partij dan is het contract meestal ook in die vreemde taal opgesteld.

Maar wat gebeurt er als er na een tijd een geschil ontstaat over dat contract en dat geschil mondt uit in een gerechtelijke procedure in Nederland, waarbij de Nederlandse rechter bevoegd is om het geschil te beoordelen.

Vertaling nodig?

Er rijzen direct een aantal vragen: dient de partij die het opgestelde contract als bewijsstuk wil inbrengen hiervan ook een vertaling te maken om te gebruiken in de rechtszaal? En zo ja, betreft het dan een beëdigde vertaling?

Uit een arrest van 15 januari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:65) van de Hoge Raad blijkt dat de Hoge Raad bij Nederlandse rechters en procespartijen voldoende kennis aanwezig acht van de Duitse, Engelse en Franse taal. Eisers hadden in cassatie geklaagd dat het hof ten onrechte de door hen overlegde verklaring in de Duitse taal zonder Nederlandse vertaling buiten beschouwing heeft gelaten.

Rechtszaak in het kort

Een Duits bedrijf heeft op internet een Mercedes Benz te koop aangeboden. Een Nederlands autobedrijf heeft een koper gevonden voor de auto. De auto wordt opgehaald bij het Duitse bedrijf tegen afgifte van een tevoren door de bank deugdelijk verklaarde cheque. Ze hebben reeds een kopie ontvangen per fax, waarop in de Duitse taal was vermeld dat dit een cheque was en dat de Postbank verklaarde dat het Nederlandse bedrijf voldoende saldo had voor de koopsom.

De koper gaat de auto ophalen en overhandigt het origineel van de cheque waarna het Duitse bedrijf haar de auto meegeeft. De cheque blijkt waardeloos te zijn en het Duitse bedrijf krijgt zijn geld niet.

Procedure met vertaalde juridische documenten

Daarop start het Duitse bedrijf een procedure tegen de koper en de vordering tegen de koper wordt door de rechtbank afgewezen. Het vonnis van de rechtbank kwam er in het kort op neer dat de koper de gestelde oplichting gemotiveerd had betwist en dat het Duitse bedrijf niet aan zijn bewijslast had voldaan.

Het Hof ’s-Hertogenbosch bekrachtigde dit vonnis en ze hebben een Duits bewijsstuk die het Duitse bedrijf in het geding had gebracht buiten beschouwing gelaten. Daarnaast gaf het bedrijf nog aan dat er een beëdigde vertaling in het geding zou worden gebracht, maar dit is uiteindelijk niet gebeurd. Alle overige juridische documenten die niet in de Nederlandse taal waren vertaald heeft het Hof ook buiten beschouwing gelaten.

De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgelaten over deze situatie:

“Bij de beoordeling van het geschil dient acht te worden geslagen op behoorlijk in het geding gebrachte producties die in een vreemde taal zijn gesteld en waarop door een partij een beroep is gedaan, als de rechter en de wederpartij een vertaling niet nodig hebben voor een goede beoordeling van de inhoud van die producties. Het overleggen van een vertaling van een productie is in beginsel niet noodzakelijk als die productie is gesteld in de Engelse, Duitse of Franse taal. De rechter kan echter een vertaling verlangen als hij dat nodig of wenselijk acht voor de behandeling van de zaak, mede gelet op de belangen van de wederpartij. Een vertaling is in beginsel wel noodzakelijk als een productie is gesteld in een andere vreemde taal.

In gevallen waarin een vertaling ontbreekt, maar deze naar het – ambtshalve of op verzoek van de wederpartij gegeven – oordeel van de rechter noodzakelijk of wenselijk is, behoort de partij die de productie heeft overgelegd, gelegenheid te krijgen een vertaling daarvan in het geding te brengen, tenzij de eisen van een goede procesorde zich daartegen verzetten. De rechter kan bepalen dat die vertaling door een beëdigd vertaler moet zijn opgemaakt en ondertekend.”

Engels, Frans en Duits: geen vertaling nodig

Voor bewijsstukken die in het Engels, Duits of Frans zijn gesteld luidt dus de hoofdregel dat er geen vertaling overlegd hoeft te worden. Wel is het zo dat de rechter kan verlangen, als hij dat nodig of wenselijk acht voor de behandeling van de zaak, dat door die partij (eventueel naderhand) een Nederlandse vertaling van het juridische document/bewijsstuk wordt overgelegd. De rechter is tevens degene die bepaalt of de vertaling door een beëdigd vertaler moet worden vertaald.

Overige vreemde talen

Gaat het over het indienen van processtukken in een andere vreemde taal, dan dienen deze bewijsstukken wel voorzien te zijn van een Nederlandse vertaling. Buro Juridische Vertalers heeft de kennis en kunde in huis om juridische documenten en bewijsstukken te vertalen van en naar elke taal. Daarnaast leveren we ook beëdigde juridische vertalingen.

Bron: Nysingh | Foto: Flickr

Europese Unie heeft te weinig gekwalificeerde Ierse vertalers

Er is maar een kleine groep mensen die het begrijpt en een nog kleiner groepje die het überhaupt kan uitspreken: Iers. Toch is de Ierse taal een officiële EU-taal en worden er miljoenen euro’s gespendeerd om de taal te promoten en meer taalspecialisten aan te trekken.

Weinig Iers sprekenden

Van de 4,5 miljard mensen zijn er zo’n 100.000 mensen die dagelijks de Ierse taal spreken. We hebben het hier over lage aantallen, toch weerhoudt dit de EU er niet van om door te gaan met lobbyen om van het Iers een volledige werktaal binnen de EU te maken. Dit zoeken naar én vinden van genoeg personen met de juiste taalvaardigheden blijft flink lastig en staat de ambiteuze plannen van de EU in de weg. En dat terwijl Iers een verplicht vak is op school in Ierland tot studenten 18 jaar zijn.

Stijging aantal vertaalde documenten

Volgens een gelekte begroting van 2018 van Secretaris-generaal Klaus Welle gaat de EU dit jaar 26 nieuwe vacatures voor Ierse vertalers plaatsen en zijn er 14 contracten gesloten met Iers sprekenden. Tevens verwacht men dat er bijna 4 miljoen euro uitgegeven gaat worden voor het opleiden van nieuwe werknemers en voor het inschrijven in Ierse taaldatabases om zo te voldoen aan de nieuwe taaleisen.

In het voorlopige rapport van Welle over het budget van 2018 staat dat het aantal documenten dat vertaald moet worden in het Iers elk jaar geleidelijk zal moeten stijgen tussen januari 2017 en januari 2021.

Vertalen op freelance-basis

Op dit moment beschikt het Parlement over 14 freelance vertalers met de Ierse taal in hun talencombinatie waarvan er 11 op regelmatige basis werken voor de EU. ”Het aantal gekwalificeerde en geaccrediteerde freelance Ierse vertalers blijft nog steeds extreem laag,” volgens een woordvoerder. Momenteel wordt er alleen geïnterpreteerd van Iers naar Engels tijdens de plenaire vergadering van het Parlement in Straatsburg.

Ierse vertalers vinden blijft lastig

Al sinds 2007, toen Iers een officiële werktaal van de EU werd, is het vinden van gekwalificeerde Ierse vertalers een probleem. Vanwege de zorgen om de juiste personen te rekruteren, heeft de EU een tijdelijke situatie ingesteld om de aantallen vertalingen te minimaliseren. Hoewel de Europese Raad in 2015 heeft besloten om deze tijdelijke situatie met nog eens vijf jaar te verlengen vanaf januari 2017, hebben ze ook verklaard dat dit systeem geleidelijk zal worden uitgefaseerd om de Ierse taal vanaf 1 januari 2022 een volledige werktaal van de EU te maken.

Tevens laat de Raad het volgende weten: “In juni 2021 zal de Europese Commissie de Raad informeren of de EU-instituten voldoende capaciteit hebben in vergelijking met de andere officiële talen om het Iers op hetzelfde niveau te trekken als de overige EU-talen.”

Foto: Flickr

De uitdagingen van juridisch vertalen

Het vertalen van juridische documenten is een van de grootste uitdagingen op het gebied van vertalen. Het is geen kwestie van ‘dat-doen-we-wel-even’. Zo zijn er grote verschillen in de rechtssystemen in de landen waar de brontaal en de doeltaal wordt gesproken en ook de expliciete aard van juridische taal kan moeilijkheden opleveren. Daarom raden we bedrijven en organisaties ten zeerste aan om een professioneel juridisch vertaalbureau in te schakelen bij het vertalen van juridische documenten.

Juridische termen zijn landsafhankelijk

Juridisch vertalen is een moeilijke niche binnen het vertaalvak omdat elk land een eigen uniek rechtssysteem heeft en over een eigen juridische terminologie beschikt welke nauwkeurig moeten worden overgebracht in de doeltaal van de vertaling. Dat juridische termen tussen de brontaal en de doeltaal enorm kunnen verschillen is de grootste uitdaging voor juridische vertalers. Tijdens het vertaalwerk moet de vertaler continu de twee rechtssystemen vergelijken van de twee talen waarin hij vertaalt.

Kwaliteiten van een juridische vertaler

Omdat juridisch vertalen een van de moeilijkste en meest complexe vertaalprojecten is, is het een must dat vertalers over de volgende vaardigheden beschikken:

 • een uitgebreide linguïstische opleiding
 • diepgaande kennis van de brontaal
 • ze moeten moedertaalspreker zijn van de doeltaal en beschikken over een enorme woordenschat en een begrip van syntactische structuren van de taal
 • ze moeten inzicht hebben in de lokale cultuur en kennis hebben van het lokale rechtssysteem
 • en natuurlijk moeten ze ervaring hebben op juridisch gebied en het liefst beschikken over een diploma of certificaat van een geaccrediteerde instantie.

Externe bronnen raadplegen

Naast bovenstaande vaardigheden moeten vertalers toegang hebben tot alle juridische bronnen zoals juridische woordenboeken, online databases, bibliotheken, kranten, etc. Toegang tot deze bronnen is een aanvulling op kennis verworven via ervaring om juridische documtenen te kunnen vertalen die ook geldig zijn in het doelland. Vertalingen moeten de terminologie en de nuances van de originele doucmenten behouden.

Beëdigde vertalingen

Een andere uitdaging in juridisch vertalen is, in tegenstelling tot andere vormen van vertalen, is beëdiging. Documenten als uittreksels van de burgerlijke stand, immigratiepapieren, politieverklaringen, en scheidingspapieren welke geaccepteerd moeten worden door wetsorganen in het buitenland moeten worden beëdigd.

Een beëdigde vertaling is een vertaling die ten opzichte van een niet-beëdigde vertaling aan een aantal extra eisen moet voldoen. De vertaling is gemaakt door een vertaler die voor de rechtbank is beëdigd en ingeschreven is in Register van beëdigde tolken en vertalers. Het vertaalde document dient voorzien te zijn van een verklaring met handtekening en stempel. In deze verklaring geeft de vertaler aan dat alles correct en volledig is. De vertaler waarmerkt de vertaling door deze onlosmakelijk te bevestigen aan het originele document om fraude te voorkomen.

Gespecialiseerd vertaalbureau

Het vinden van een juridisch vertaler die alle ins en outs kent van het juridisch vakgebied, over een flinke dosis ervaring beschikt en gewoonweg een van de beste juridische vertalers is, kan lastig zijn. Daarom biedt Buro Juridische vertalers uitkomst.

We zijn een vertaalbureau gespecialiseerd in het vertalen van juridische documenten in alle talen. De vertalers van Buro Juridische Vertalers hebben allemaal een juridische achtergrond, het zijn native speakers in de taal waarnaar ze moeten vertalen. Dit zorgt ervoor dat juridische vertalingen bij ons in goede handen zijn. Ook kunt u bij ons terecht voor beëdigde vertalingen. Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan voor uw juridische vertaling.

Wat te doen als buitenlandse partijen je openstaande facturen niet betalen?

Openstaande facturen, betalingsachterstanden, geldvorderingen. Termen waar elke ondernemer mee te maken krijgt. En elke ondernemer wil dat openstaande facturen zo snel mogelijk voldaan worden. Betalingsachterstanden zijn namelijk een van de oorzaken van faillissement, vooral binnen het MKB.

Onbetwiste geldvorderingen

Daarom is het van groot belang dat niet-betwiste geldvorderingen snel en simpel worden geïnd. Een niet-betwiste, of onbetwiste, vordering is een vordering waarop geen verweer is gevoerd. Dit betekent dat de debiteur, degene die het geld schuldig is, geen reden heeft opgegeven waarom de factuur niet voldaan is. Bij een betwiste vordering is er wel verweer gevoerd. De debiteur voert dan wel redenen aan waarom hij niet betaalt.

Incassoprobleem

Worden deze geldvorderingen niet op tijd betaald of helemaal niet betaald, dan heeft de schuldeiser te maken met een incassoprobleem. Een gerechtelijke procedure kan lang duren en brengt relatief hoge kosten met zich mee. Vaak laten ondernemers dergelijke procedures voor wat het is. Zeker wanneer de kosten de opbrengsten overtreffen. Het niet voeren van een gerechtelijke procedure om je recht te halen kan weer leiden tot opzettelijke wanbetalingen door debiteuren.

Ondernemen over de grens

Hetzelfde geldt bij ondernemen over de grens. Wil je als Nederlandse ondernemer een onbetwiste geldvordering van een buitenlandse partij incasseren, dan moet je een gerechtelijke procedure starten. Ook hier zijn de kosten zeer hoog. Denk aan de afgifte van stukken in het buitenland, alle nodige juridische vertalingen van bijvoorbeeld dagvaardingen en bewijsstukken en de kosten van een advocaat. Vaak weerhoudt dit de ondernemer ervan om dergelijke procedures te starten.

Europese betalingsbevelprocedure biedt uitkomst

De Europese betalingsbevelprocedure kan soelaas bieden bij grensoverschrijdende inning van geldvorderingen die door de schuldenaar niet worden betwist. De EBB kenmerkt zich door de simpele en snelle aard van de rechtsgang zonder dat er inhoudelijk onderzoek aan vooraf gaat. Daarnaast geeft het de schuldenaar geen mogelijkheid zich te verweren.

De EBB is een facultatieve en zelfstandige procedure wat betekent dat een Nederlandse schuldeiser die een vordering in het buitenland wil innen altijd kan kiezen voor een nationale procedure om de onbetaalde factuur te incasseren.

Lage kosten en snel resultaat

Een verzoek om een Europees betalingsbevel kun je indienen bij het bevoegde gerecht of een andere instantie door een van de standaardformulieren in te vullen. De standaardformulieren zijn verkrijgbaar in alle talen. Je kunt verzoeken zowel schriftelijk als elektronisch indienen.

De invoering van de EBB biedt ondernemers die regelmatig te maken hebben met grensoverschrijdende wanbetalers een snelle manier om hun incassoprobleem tegen geringe kosten aan te pakken. Kijk hier voor meer informatie.

Foto: Pixabay

Het notarieel recht: wat is het en wat doet de notaris?

Heb je een eigen onderneming samen met een zakelijke partner en besluiten jullie ieder een eigen weg in te slaan? Is je oog op een huis gevallen en wil je deze kopen voor je kind? Ga je trouwen met iemand die zelf geen cent op de bank heeft staan en wil je weten wat de gevolgen hiervan kunnen zijn als je eventueel gaat scheiden? Vraagstukken die allemaal te maken hebben met het notarieel recht. Kort gezegd, regelt het notarieel recht zaken rondom de belangrijke momenten in iemands leven op zowel persoonlijk als zakelijk vlak.

Wat is het notarieel recht?

Het notarieel recht houdt zich voornamelijk bezig met de volgende rechtsgebieden:

 • Personen- en familierecht
 • Goederenrecht
 • Ondernemingsrecht

De persoon die deze zaken regelt is de notaris. Hij of zij is ook degene die de exclusieve bevoegdheid heeft van de wet om authentieke akten te mogen opstellen. Denk hierbij aan huwelijkse voorwaarden, de oprichting van rechtspersonen en het leveren van onroerende zaken. Hij is de schakel tussen cliënten aan de ene kant en fiscale en juridische specialisten aan de andere kant, en bewaakt daarbij de rechtszekerheid en belangen van alle betrokken partijen.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht in Nederland is onderdeel van het burgerlijk recht dat zich onder andere bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding. Juridische vragen die binnen dit rechtsgebied vallen zijn bijvoorbeeld:

 • Kan ik mijn kinderen, die niet volgens mijn normen en waarden leven, onterven?
 • Heb ik een samenlevingscontract nodig als ik een huis met mijn partner wil kopen?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn vermogen wordt verdeeld voordat ik kom te overlijden?

Goederenrecht

Het goederenrecht is onderdeel van het vermogensrecht; het stelsel van rechtsregels met betrekking tot iemands vermogen. In dit expertisegebied gaat het vooral om vastgoed, de onroerende goederen. Interessante juridische vragen die naar boven komen zijn onder andere:

 • Moet ik eigenaar zijn van een huis om er in te kunnen wonen?
 • Hoe kan ik gebruik maken van het erfpachtrecht?
 • Kan ik een hypotheek nemen op het huis waarin ik woon op basis van erfpacht?

Ondernemingsrecht

Dit expertisegebied van de notaris is een onderdeel van het privaatrecht en houdt zich bezig met rechtspersonen en is toegespitst op bedrijven met winstoogmerk. Bedrijven en organisaties hebben regelmatig te maken met de notaris om bijvoorbeeld statuten of oprichtingsakten van bv’s op te stellen of andere notarieel bekrachtigde documenten zoals overeenkomsten en leveringsvoorwaarden. De notaris kan je antwoord geven op bijvoorbeeld de volgende juridische kwesties:

 • Kan ik 8 jaar na mijn bestuursfunctie in een bv nog aansprakelijk worden gesteld voor schulden die ik toentertijd heb veroorzaakt?
 • Mag ik als bestuurder winst uitkeren aan aandeelhouders terwijl schuldeisers nog op hun geld zitten te wachten?

Veelvertaalde notariële documenten

Binnen het notarieel recht zijn er allerhande juridische documenten. Bij internationale betrekkingen moeten deze documenten vaak ook vertaald worden. Hieronder een overzicht van de meest vertaalde notariële documenten:

 • Hypotheekakten
 • Oprichtingsakten
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Leveringsakten
 • Volmachten
 • Testamenten
 • Statuten
 • Fusieakten

Notariële teksten vertalen

Om de formele strekking van notariële documenten te behouden in de vertaling is het van belang om dergelijke teksten door een deskundige juridisch vertaalbureau uit te laten voeren. Buro Juridische Vertalers beschikt over een breed netwerk van juridische vertalers die uitstekende notariële vertalingen kunnen leveren van en naar alle talen. Meer weten? Neem contact op of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Foto: Google

Juridische erkenning van Nederlandse Gebarentaal nu echt in zicht?

Al jarenlang strijdt Dovenschap, de grootste onafhankelijke vereniging voor dove mensen, voor de juridische erkenning van Nederlandse Gebarentaal (NGT). En het lijkt erop dat er langzaam een lichtje aan het eind van de tunnel zichtbaar wordt.

Gebarentaal is een volwaardige taal

In Nederland zijn er in totaal ongeveer 30.000 ‘gebarentaligen’. Hiervan hebben bijna 15.000 mensen Nederlandse Gebarentaal als moedertaal. Want gebarentaal is een volwaardige taal met een eigen grammatica en een eigen woordenschat. De Vlaamse Gebarentaal is in 2006 erkend door het Vlaams parlement en ook in Denemarken en Nieuw-Zeeland is de lokale gebarentaal al erkend. Nu er een wetsvoorstel naar de Kamer is gestuurd door de PvdA en de ChristenUnie lijkt de erkenning van Nederlandse Gebarentaal ineens dichterbij te komen.

Juridische erkenning

De aanleiding om het wetsvoorstel in te dienen was de ratificatie van het VN-verdrag in juni dit jaar voor mensen met een beperking. De overheid wil met deze ratificatie duidelijk maken dat het hebben van een beperking geen handicap mag zijn om in de maatschappij te kunnen functioneren. Om dit te bekrachtigen moeten alle obstakels die dit volledig functioneren in de weg staan, worden weggenomen. En dat is precies wat de initiatiefnemers van het voorstel, Roelof van Laar (PvdA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie), willen: juridische erkenning van gebarentaal.

De erkenning van NGT heeft als doel dat deze taal voor de overheid niet meer alleen dient als ‘vertaaltaal’, waarbij het Nederlands wordt omgezet naar Nederlandse Gebarentaal en andersom, maar juist wordt ingezet als volwaardige taal. Bij het informeren door de overheid van dove burgers is geschreven tekst of ondertiteling niet altijd een goed alternatief. Vele doven hebben een taalachterstand in het Nederlands. Dit geldt vooral voor mensen die doof zijn geboren en waarvan Nederlandse Gebarentaal hun moedertaal is.

Pragmatische oplossingen

De Kamer stelt zichzelf de vraag of de juridische erkenning van NGT wel nodig is om het de mogelijkheden van doven in de samenleving te vergroten. Zo geeft de Kamer de voorkeur aan pragmatische oplossingen zoals een elektronisch implantaat.

Hoewel dit implantaat doven een betere toegang geeft tot gesproken taal, maakt dit hen niet horend. En als je een implantaat draagt en dus kan ‘horen’, heb je gebarentaal dan nog wel nodig? Kinderen met een implantaat mag hun recht om hun natuurlijke taal, gebarentaal, te leren en zich te associëren met de Dovencultuur, niet worden ontnomen. Daarom is juist de juridische erkenning van NGT zo belangrijk. Door juridische erkenning kan NGT behouden worden.

Uitbreiding taalaanbod

Tevens zou deze wet moeten bijdragen om de verplichte inspanningen voor de taal wettelijk te verankeren. In de onderwijswet zou moeten komen te staan dat Nederlandse Gebarentaal als keuzevak wordt aangeboden op scholen – net als Fries. Eva Westerhoff, directeur Dovenschap, licht toe: “Dove kinderen moeten nu wel examen doen in Frans of Duits, maar het mag niet in hun moedertaal.” Ook het aanbod van gebarentaalcursussen voor dove kinderen en begeleiding voor horende ouders is niet groot genoeg aldus Westerhoff. Daardoor loopt de taalontwikkeling van dove kinderen achterstand op.

Dovenschap is blij met het wetsvoorstel voor de erkenning van NGT:

Kans van slagen

Naast de PvdA en de ChristenUnie is GroenLinks de eerste partij die het voorstel steunt. VVD moet de wet nog bestuderen en D66, CDA en SP hebben nog vragen. Daarbij hebben de initiatiefnemers een fundamenteel argument door zich te beroepen op het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, waarin staat dat deelnemende landen gebarentalen moet erkennen.

Buro Juridische Vertalers voor de tweede keer ISO 17100 gecertificeerd

Voor de tweede maal op rij weet Buro Juridische Vertalers, onderdeel van Vertalingen.nl, het ISO 17100:2015 certificaat binnen te halen. Het ISO-certificaat bestaat sinds 2015 en is de eerste internationale standaard voor vertaalservices. Het stelt eisen aan processen, hulpmiddelen en andere aspecten die een hoge kwaliteit vertaalservices garanderen.

Vorig jaar had Buro Juridische Vertalers de primeur: het eerste vertaalbureau in Nederland met het ISO-certificaat. Martin Koster, directeur van Vertalingen.nl: “Afgelopen zomer hebben wij weer een re-audit van Kiwa ondergaan om de ISO 17100 certificering te continueren. Het was een pittige audit, maar het is ons gelukt. Wij zijn wederom geslaagd!”

‘Lean en mean’

De auditor van certificeringsinstantie Kiwa heeft voor de tweede keer aangegeven dat Buro Juridische Vertalers zo’n mooi lean en mean bedrijf is. “Zo benadrukt Kiwa onder meer dat we vrijwel overal een praktische, digitale oplossing voor hebben”, legt Koster uit. “Tolken en vertalen moet niet goed gebeuren, maar uitstekend. Dat we zo lean en mean mogelijk werken is niet alleen intern prettig. Het is tevens een must voor een hoge kwaliteit, de snelheid van het proces én een goede prijs. Door grote (kwaliteits)verschillen binnen deze vaak ondoorzichtige branche wordt deze ISO-certificering voor opdrachtgevers dan ook steeds belangrijker.”

Jaarlijks terugkerende audit

Om de ISO-certificering te mogen voeren volgt er jaarlijks een audit om te garanderen dat de normen van de certificering nageleefd worden en de procedures binnen Buro Juridische Vertalers continu worden geoptimaliseerd.

Vertaalservices van de hoogste kwaliteit

Juridische organisaties werken graag samen met bedrijven die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Tegenwoordig kiezen zij vrijwel alleen nog voor vertaalbureaus die voldoen aan hoge kwaliteitseisen en dit kunnen aantonen. Buro Juridische Vertalers heeft in 2015 besloten om de strenge voorschriften van de ISO 17100-norm te implementeren binnen het bedrijf. Deze keuze heeft ervoor gezorgd dat Buro Juridische Vertalers uitstekende vertaalservices biedt aan commerciële bedrijven, overheidsinstellingen en andere organisaties.

Over Vertalingen.nl

Vertalingen.nl, onderdeel van Vertaalbureau Translingua t.t.i. B.V., is opgericht in 1979 en behoort tot de top van vertaalbureaus in Nederland en is de meest betrouwbare partner in vertalingen en tolkdiensten in elke gewenste taal. Sinds 1997 ontvangt vertaalbureau Vertalingen.nl het kwaliteitskeurmerk Taalmerk. Verder is het bureau medeoprichter van de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland, lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, lid van Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers en de NEVI, en sinds 1 augustus 2016 voor de tweede maal ISO 17100 gecertificeerd.

Meer info

Voor meer informatie neemt u contact op met Martin Koster, directeur Buro Juridische Vertalers, +31 (0)6 53 26 44 61, info@burojuridischevertalers.nl.