Wat te doen als buitenlandse partijen je openstaande facturen niet betalen?

Openstaande facturen, betalingsachterstanden, geldvorderingen. Termen waar elke ondernemer mee te maken krijgt. En elke ondernemer wil dat openstaande facturen zo snel mogelijk voldaan worden. Betalingsachterstanden zijn namelijk een van de oorzaken van faillissement, vooral binnen het MKB.

Onbetwiste geldvorderingen

Daarom is het van groot belang dat niet-betwiste geldvorderingen snel en simpel worden geïnd. Een niet-betwiste, of onbetwiste, vordering is een vordering waarop geen verweer is gevoerd. Dit betekent dat de debiteur, degene die het geld schuldig is, geen reden heeft opgegeven waarom de factuur niet voldaan is. Bij een betwiste vordering is er wel verweer gevoerd. De debiteur voert dan wel redenen aan waarom hij niet betaalt.

Incassoprobleem

Worden deze geldvorderingen niet op tijd betaald of helemaal niet betaald, dan heeft de schuldeiser te maken met een incassoprobleem. Een gerechtelijke procedure kan lang duren en brengt relatief hoge kosten met zich mee. Vaak laten ondernemers dergelijke procedures voor wat het is. Zeker wanneer de kosten de opbrengsten overtreffen. Het niet voeren van een gerechtelijke procedure om je recht te halen kan weer leiden tot opzettelijke wanbetalingen door debiteuren.

Ondernemen over de grens

Hetzelfde geldt bij ondernemen over de grens. Wil je als Nederlandse ondernemer een onbetwiste geldvordering van een buitenlandse partij incasseren, dan moet je een gerechtelijke procedure starten. Ook hier zijn de kosten zeer hoog. Denk aan de afgifte van stukken in het buitenland, alle nodige juridische vertalingen van bijvoorbeeld dagvaardingen en bewijsstukken en de kosten van een advocaat. Vaak weerhoudt dit de ondernemer ervan om dergelijke procedures te starten.

Europese betalingsbevelprocedure biedt uitkomst

De Europese betalingsbevelprocedure kan soelaas bieden bij grensoverschrijdende inning van geldvorderingen die door de schuldenaar niet worden betwist. De EBB kenmerkt zich door de simpele en snelle aard van de rechtsgang zonder dat er inhoudelijk onderzoek aan vooraf gaat. Daarnaast geeft het de schuldenaar geen mogelijkheid zich te verweren.

De EBB is een facultatieve en zelfstandige procedure wat betekent dat een Nederlandse schuldeiser die een vordering in het buitenland wil innen altijd kan kiezen voor een nationale procedure om de onbetaalde factuur te incasseren.

Lage kosten en snel resultaat

Een verzoek om een Europees betalingsbevel kun je indienen bij het bevoegde gerecht of een andere instantie door een van de standaardformulieren in te vullen. De standaardformulieren zijn verkrijgbaar in alle talen. Je kunt verzoeken zowel schriftelijk als elektronisch indienen.

De invoering van de EBB biedt ondernemers die regelmatig te maken hebben met grensoverschrijdende wanbetalers een snelle manier om hun incassoprobleem tegen geringe kosten aan te pakken. Kijk hier voor meer informatie.

Foto: Pixabay

Top